Detail publikace

Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie

ZICH, R.

Originální název

Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie

Český název

Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Koncepce úspěchuschopnosti je přístupem pohlížejícím na chování firmy z pohledu úspěchu, strategie, konkurenceschopnosti a konkurence. Každý z těchto prvků má v dané koncepci specifické vymezení a svoji nezastupitelnou úlohu. Tento přístup je možné chápat nejen jako alternativu, ale také jako doplňující přístup k vymezení strategie firmy. Integruje klasické přístupy s novými požadavky a umožňuje jejich lepší využití ve stávajícím prostředí. Jeho zásadní charakteristiky lze shrnout do následujících bodů: - specifická terminologie - klíčovým pojmem je právě samotná úspěchuschopnost označující schopnost dosahovat za konkrétních podmínek předem stanovených cílů na požadované úrovni při požadované úrovni rozvoje - komplexní pojímání úspěchu firmy ve vztahu ke všem klíčovým zájmovým skupinám - jsou zde definovány tři hlavní dimenze, které je třeba v rámci hodnocení úspěšnosti firmy postihnout - specifické pojetí konkurence a konkurenčního prostředí, které zahrnuje nejen konkurenční vztahy, ale také vlivy okolí a jejich vzájemnou provázanost - koncepce pracuje s konkurenčním prostorem, ve kterém právě zmíněné vazby mohou představovat klíčové prvky - odlišení různých typů konkurenčních výhody a konkurenceschopnosti, kterou vytváří - koncepce má vlastní klasifikaci konkurenčních výhod, která umožňuje postihnout faktory, které firma využívá velmi komplexně - specifický přístup k implementační úrovni založený na jednoznačně klíčové úloze managementu nejen v okamžiku formulace, ale i při vlastní implementaci - charakteristickým prvkem této koncepce je právě provázanost formulace a implementace strategie - přístup analyzující firmu v souladu s logikou koncepce úspěchuschopnosti, který hodnotí konkurenční výhody firem, způsob jejich rozvoje, možnost řídit a ovlivňovat jejich rozvoj a význam výhod z pohledu konkurence a zákazníků - využití specifického členění konkurenčních výhod a specifický přístup ke konkurenčnímu prostředí vyžaduje, aby tradiční nástroje strategických analýz byly doplněny přístupy, které vychází se základů koncepce úspěchuschopnosti

Český abstrakt

Koncepce úspěchuschopnosti je přístupem pohlížejícím na chování firmy z pohledu úspěchu, strategie, konkurenceschopnosti a konkurence. Každý z těchto prvků má v dané koncepci specifické vymezení a svoji nezastupitelnou úlohu. Tento přístup je možné chápat nejen jako alternativu, ale také jako doplňující přístup k vymezení strategie firmy. Integruje klasické přístupy s novými požadavky a umožňuje jejich lepší využití ve stávajícím prostředí. Jeho zásadní charakteristiky lze shrnout do následujících bodů: - specifická terminologie - klíčovým pojmem je právě samotná úspěchuschopnost označující schopnost dosahovat za konkrétních podmínek předem stanovených cílů na požadované úrovni při požadované úrovni rozvoje - komplexní pojímání úspěchu firmy ve vztahu ke všem klíčovým zájmovým skupinám - jsou zde definovány tři hlavní dimenze, které je třeba v rámci hodnocení úspěšnosti firmy postihnout - specifické pojetí konkurence a konkurenčního prostředí, které zahrnuje nejen konkurenční vztahy, ale také vlivy okolí a jejich vzájemnou provázanost - koncepce pracuje s konkurenčním prostorem, ve kterém právě zmíněné vazby mohou představovat klíčové prvky - odlišení různých typů konkurenčních výhody a konkurenceschopnosti, kterou vytváří - koncepce má vlastní klasifikaci konkurenčních výhod, která umožňuje postihnout faktory, které firma využívá velmi komplexně - specifický přístup k implementační úrovni založený na jednoznačně klíčové úloze managementu nejen v okamžiku formulace, ale i při vlastní implementaci - charakteristickým prvkem této koncepce je právě provázanost formulace a implementace strategie - přístup analyzující firmu v souladu s logikou koncepce úspěchuschopnosti, který hodnotí konkurenční výhody firem, způsob jejich rozvoje, možnost řídit a ovlivňovat jejich rozvoj a význam výhod z pohledu konkurence a zákazníků - využití specifického členění konkurenčních výhod a specifický přístup ke konkurenčnímu prostředí vyžaduje, aby tradiční nástroje strategických analýz byly doplněny přístupy, které vychází se základů koncepce úspěchuschopnosti

Klíčová slova

Strategie, konkurenceschopnost, kunkurenční výhoda, konkurence, strategie úspěchuschopnosti

Rok RIV

2010

Vydáno

01.03.2010

ISSN

1212-3609

Periodikum

E a M: Ekonomie a Management

Ročník

10

Číslo

1

Stát

CZ

Strany od

60

Strany do

74

Strany počet

15

Dokumenty

BibTex


@article{BUT49964,
 author="Robert {Zich}",
 title="Koncepce úspěchuschopnosti a její pojetí strategie",
 annote="Koncepce úspěchuschopnosti je přístupem pohlížejícím na chování firmy z pohledu úspěchu, strategie, konkurenceschopnosti a konkurence. Každý z těchto prvků má v dané koncepci specifické vymezení a svoji nezastupitelnou úlohu. Tento přístup je možné chápat nejen jako alternativu, ale také jako doplňující přístup k vymezení strategie firmy. Integruje klasické přístupy s novými požadavky a umožňuje jejich lepší využití ve stávajícím prostředí. Jeho zásadní charakteristiky lze shrnout do následujících bodů:
- specifická terminologie - klíčovým pojmem je právě samotná úspěchuschopnost označující schopnost dosahovat za konkrétních podmínek předem stanovených cílů na požadované úrovni při požadované úrovni rozvoje
- komplexní pojímání úspěchu firmy ve vztahu ke všem klíčovým zájmovým skupinám - jsou zde definovány tři hlavní dimenze, které je třeba v rámci hodnocení úspěšnosti firmy postihnout
- specifické pojetí konkurence a konkurenčního prostředí, které zahrnuje nejen konkurenční vztahy, ale také vlivy okolí a jejich vzájemnou provázanost - koncepce pracuje s konkurenčním prostorem, ve kterém právě zmíněné vazby mohou představovat klíčové prvky
- odlišení různých typů konkurenčních výhody a konkurenceschopnosti, kterou vytváří - koncepce má vlastní klasifikaci konkurenčních výhod, která umožňuje postihnout faktory, které firma využívá velmi komplexně
- specifický přístup k implementační úrovni založený na jednoznačně klíčové úloze managementu nejen v okamžiku formulace, ale i při vlastní implementaci - charakteristickým prvkem této koncepce je právě provázanost formulace a implementace strategie
- přístup analyzující firmu v souladu s logikou koncepce úspěchuschopnosti, který hodnotí konkurenční výhody firem, způsob jejich rozvoje, možnost řídit a ovlivňovat jejich rozvoj a význam výhod z pohledu konkurence a zákazníků - využití specifického členění konkurenčních výhod a specifický přístup ke konkurenčnímu prostředí vyžaduje, aby tradiční nástroje strategických analýz byly doplněny přístupy, které vychází se základů koncepce úspěchuschopnosti",
 chapter="49964",
 journal="E a M: Ekonomie a Management",
 number="1",
 volume="10",
 year="2010",
 month="march",
 pages="60--74",
 type="journal article - other"
}