Detail publikace

Vliv struktury barviv na jejich rozklad v elektrickém výboji ve vodných roztocích

PAJURKOVÁ, J. KOZÁKOVÁ, Z. KRČMA, F.

Originální název

Influence of Dye Structure on Its Decomposition by Electric Discharge in Water Solutions

Český název

Vliv struktury barviv na jejich rozklad v elektrickém výboji ve vodných roztocích

Anglický název

Influence of Dye Structure on Its Decomposition by Electric Discharge in Water Solutions

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

This paper presents results from the degradation of various organic dyes in the diaphragm discharge and compares obtained results from the viewpoint of dye chemical structure, electrode space and contens of electrolyte. First attempts show a significant dependence of decoloration efficiency on electrolyte kind as well as on the electrode polarity. Influence of dye structure is discussed, too.

Český abstrakt

Článek prezentuje výsledky rozkladu různých organických barviv diafragmovým výbojem a získané výsledky porovnává z hlediska chemické struktury barviva, elektrodového prostoru a obsahu elektrolytu. První pokusy ukázaly výraznou závislost účinnosti odbarvení na druhu elektrolytu, jakožto i na polaritě elektrod. Taktéž je v práci diskutován vliv struktury barviva.

Anglický abstrakt

This paper presents results from the degradation of various organic dyes in the diaphragm discharge and compares obtained results from the viewpoint of dye chemical structure, electrode space and contens of electrolyte. First attempts show a significant dependence of decoloration efficiency on electrolyte kind as well as on the electrode polarity. Influence of dye structure is discussed, too.

Klíčová slova

daifragmový výboj ve vodě, rozklad organických barviv, vliv elektrolytu

Rok RIV

2008

Vydáno

08.09.2008

Místo

Brno

Strany od

1166

Strany do

1169

Strany počet

4

BibTex


@article{BUT49514,
 author="Jana {Pajurková} and Zdenka {Kozáková} and František {Krčma}",
 title="Influence of Dye Structure on Its Decomposition by Electric Discharge in Water Solutions",
 annote="This paper presents results from the degradation of various organic dyes in the diaphragm discharge and compares obtained results from the viewpoint of dye chemical structure, electrode space and contens of electrolyte. First attempts show a significant dependence of decoloration efficiency on electrolyte kind as well as on the electrode polarity. Influence of dye structure is discussed, too.",
 chapter="49514",
 journal="Chemické listy",
 number="15",
 volume="102",
 year="2008",
 month="september",
 pages="1166--1169",
 type="journal article"
}