Detail publikace

Zpracování dat při studiu růstu raných smrkových embryí zobrazovacími MR technikami

BARTUŠEK, K. GESCHEIDTOVÁ, E. KÍZEK, R. DOKOUPIL, Z.

Originální název

Zpracování dat při studiu růstu raných smrkových embryí zobrazovacími MR technikami

Český název

Zpracování dat při studiu růstu raných smrkových embryí zobrazovacími MR technikami

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Techniku MRI (Magnetic Resonance Imaging) je možné použít pro stanovení počtu vodíkových jader v biologických tkáních nebo při sledování růstu tkáňových kultur. Pro posouzení rychlosti růstu, zvětšování obsahu protonových jader a tvaru shluků raných rostoucích somatických embryí byla provedena vyšetření pomocí MR technik. Měření byla součástí výzkumu pro ověření hypotézy o zvýšení obsahu vody během růstu tkáňové kultury kontaminované kadmiem. Měřená kultura byla umístěna do pracovního prostoru tomografu, byl zvolen vhodný směr roviny řezu a v ní měřen MR obraz. Intenzita obrazu váhovaného spinovou hustotou je úměrná počtu protonových jader ve zvoleném řezu a MR obraz je mapou jejich rozložení v měřeném shluku rostoucí tkáňové kultury . Popsaná technika byla použita pro charakterizování růstu raných smrkových embryí kontaminovaných olovem a zinkem. V průběhu dlouhodobých měření nelze zajistit stabilitu MR systému, proto byly výsledky nejprve normovány. Z MR obrazů byl vypočítán integrál intenzity charakterizující počet protonů rostoucího shluku a stanoveny jeho změny v průběhu růstu. Růst tkáňových kultur byl vyhodnocen z velikosti shluků v difúzních obrazech, charakterizující změnu objemu shluků. Techniky zpracování naměřených dat jsou uvedeny v tomto příspěvku.

Český abstrakt

Techniku MRI (Magnetic Resonance Imaging) je možné použít pro stanovení počtu vodíkových jader v biologických tkáních nebo při sledování růstu tkáňových kultur. Pro posouzení rychlosti růstu, zvětšování obsahu protonových jader a tvaru shluků raných rostoucích somatických embryí byla provedena vyšetření pomocí MR technik. Měření byla součástí výzkumu pro ověření hypotézy o zvýšení obsahu vody během růstu tkáňové kultury kontaminované kadmiem. Měřená kultura byla umístěna do pracovního prostoru tomografu, byl zvolen vhodný směr roviny řezu a v ní měřen MR obraz. Intenzita obrazu váhovaného spinovou hustotou je úměrná počtu protonových jader ve zvoleném řezu a MR obraz je mapou jejich rozložení v měřeném shluku rostoucí tkáňové kultury . Popsaná technika byla použita pro charakterizování růstu raných smrkových embryí kontaminovaných olovem a zinkem. V průběhu dlouhodobých měření nelze zajistit stabilitu MR systému, proto byly výsledky nejprve normovány. Z MR obrazů byl vypočítán integrál intenzity charakterizující počet protonů rostoucího shluku a stanoveny jeho změny v průběhu růstu. Růst tkáňových kultur byl vyhodnocen z velikosti shluků v difúzních obrazech, charakterizující změnu objemu shluků. Techniky zpracování naměřených dat jsou uvedeny v tomto příspěvku.

Klíčová slova

Nukleární magnetická rezonance, smrková embrya, kontaminace, MR obrazy.

Rok RIV

2008

Vydáno

13.11.2008

Nakladatel

FEKT VUT

Místo

Brno

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2008

Číslo

43

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

4

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT49465,
 author="Karel {Bartušek} and Eva {Gescheidtová} and René {Kízek} and Zdeněk {Dokoupil}",
 title="Zpracování dat při studiu růstu raných smrkových embryí zobrazovacími MR technikami",
 annote="Techniku MRI (Magnetic Resonance Imaging) je možné použít pro stanovení počtu vodíkových jader v biologických tkáních nebo při sledování růstu tkáňových kultur. Pro posouzení rychlosti růstu, zvětšování obsahu protonových jader a tvaru shluků raných rostoucích somatických embryí byla provedena vyšetření pomocí MR technik. Měření byla součástí výzkumu pro ověření hypotézy o zvýšení obsahu vody během růstu tkáňové kultury kontaminované kadmiem. Měřená kultura byla umístěna do pracovního prostoru tomografu, byl zvolen vhodný směr roviny řezu a v ní měřen MR obraz. Intenzita obrazu váhovaného spinovou hustotou je úměrná počtu protonových jader ve zvoleném řezu a MR obraz je mapou jejich rozložení v měřeném shluku rostoucí tkáňové kultury . Popsaná technika byla použita pro charakterizování růstu raných smrkových embryí kontaminovaných olovem a zinkem. V průběhu dlouhodobých měření nelze zajistit stabilitu MR systému, proto byly výsledky nejprve normovány. Z MR obrazů byl vypočítán integrál intenzity charakterizující počet protonů rostoucího shluku a stanoveny jeho změny v průběhu růstu. Růst tkáňových kultur byl vyhodnocen z velikosti shluků v difúzních obrazech, charakterizující změnu objemu shluků. Techniky zpracování naměřených dat jsou uvedeny v tomto příspěvku.
",
 address="FEKT VUT",
 chapter="49465",
 institution="FEKT VUT",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="43",
 volume="2008",
 year="2008",
 month="november",
 pages="1--4",
 publisher="FEKT VUT",
 type="journal article - other"
}