Detail publikace

Vývoj zarízení pro dynamické pevnostní zkoušky kostních implantátu

BŘEZINA, T. HOUŠKA, P. SINGULE, V.

Originální název

Vývoj zarízení pro dynamické pevnostní zkoušky kostních implantátu

Český název

Vývoj zarízení pro dynamické pevnostní zkoušky kostních implantátu

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pri zvyšování kvality kostních implantátu je nutné rešit mnoho problému. Prede- vším je treba optimalizovat geometrii a zvolit nejvhodnejší materiál a zpusob upev- není implantátu v tele pri soucasném ohledu na co nejmenší omezení hybnosti nosi- tele a maximální životnost implantátu. Takto optimalizovaný prototyp implantátu je nezbytné overit, a to mimo lidské telo. K tomu je treba simulovat fyziologické pohy- by lidského tela, které jsou charakteristické pro daný implantát, a silové pusobení, kterému je pri techto pohybech v tele vystaven. K overování implantátu je nezbytné zarízení, které umožní simulovat potrebné pohyby a vyvozovat potrebné silové pu- sobení na overované vzorky.

Český abstrakt

Pri zvyšování kvality kostních implantátu je nutné rešit mnoho problému. Prede- vším je treba optimalizovat geometrii a zvolit nejvhodnejší materiál a zpusob upev- není implantátu v tele pri soucasném ohledu na co nejmenší omezení hybnosti nosi- tele a maximální životnost implantátu. Takto optimalizovaný prototyp implantátu je nezbytné overit, a to mimo lidské telo. K tomu je treba simulovat fyziologické pohy- by lidského tela, které jsou charakteristické pro daný implantát, a silové pusobení, kterému je pri techto pohybech v tele vystaven. K overování implantátu je nezbytné zarízení, které umožní simulovat potrebné pohyby a vyvozovat potrebné silové pu- sobení na overované vzorky.

Rok RIV

2009

Vydáno

08.09.2009

Nakladatel

FCC Public s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

47

Strany do

49

Strany počet

3

BibTex


@article{BUT49175,
 author="Tomáš {Březina} and Pavel {Houška} and Vladislav {Singule}",
 title="Vývoj zarízení pro dynamické pevnostní zkoušky kostních implantátu",
 annote="Pri zvyšování kvality kostních implantátu je nutné rešit mnoho problému. Prede-
vším je treba optimalizovat geometrii a zvolit nejvhodnejší materiál a zpusob upev-
není implantátu v tele pri soucasném ohledu na co nejmenší omezení hybnosti nosi-
tele a maximální životnost implantátu. Takto optimalizovaný prototyp implantátu je 
nezbytné overit, a to mimo lidské telo. K tomu je treba simulovat fyziologické pohy-
by lidského tela, které jsou charakteristické pro daný implantát, a silové pusobení, 
kterému je pri techto pohybech v tele vystaven. K overování implantátu je nezbytné 
zarízení, které umožní simulovat potrebné pohyby a vyvozovat potrebné silové pu-
sobení na overované vzorky.",
 address="FCC Public s.r.o.",
 chapter="49175",
 institution="FCC Public s.r.o.",
 journal="Automa",
 number="8-9",
 volume="15",
 year="2009",
 month="september",
 pages="47--49",
 publisher="FCC Public s.r.o.",
 type="journal article - other"
}