Detail publikace

Vývoj mobilní aparatury pro dálkovou laserovou spektroskopii: laboratorní sestava

NOVOTNÝ, J. KAISER, J. MALINA, R. LIŠKA, M. GALIOVÁ, M.

Originální název

Vývoj mobilní aparatury pro dálkovou laserovou spektroskopii: laboratorní sestava

Český název

Vývoj mobilní aparatury pro dálkovou laserovou spektroskopii: laboratorní sestava

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek popisuje první fázi stavby mobilní sestavy pro dálkovou laserovou spektroskopii (Remote LIBS) v laboratorním uspořádání na ÚFI, FSI, VUT v Brně. Sestava využívá pulzní laser o vlnové délce 532 nm s "at-top" profilem svazku, fokusační optikou Galileova typu a sběrnou optikou v podobě mimoosého Newtonova teleskopu. První testování aparatury proběhlo na vzdálenost 6,2 m se vzorky různých materiálů - kovové vzorky, sklo, keramický střep, dlažební kostka a lidská kost. Naměřené koncentrace vybraných prvků byly porovnány s daty získanými metodou LA-ICP-MS. Výsledky měření ukázaly, že aparatura je dostatečně citlivá pro detekci matričních (Al, Ca, P, Mg) i některých minoritních a stopových prvků (Na, Zn, Ti, Sr) a je schopna semikvantitativní analýzy v řádech mg.kg-1.

Český abstrakt

Článek popisuje první fázi stavby mobilní sestavy pro dálkovou laserovou spektroskopii (Remote LIBS) v laboratorním uspořádání na ÚFI, FSI, VUT v Brně. Sestava využívá pulzní laser o vlnové délce 532 nm s "at-top" profilem svazku, fokusační optikou Galileova typu a sběrnou optikou v podobě mimoosého Newtonova teleskopu. První testování aparatury proběhlo na vzdálenost 6,2 m se vzorky různých materiálů - kovové vzorky, sklo, keramický střep, dlažební kostka a lidská kost. Naměřené koncentrace vybraných prvků byly porovnány s daty získanými metodou LA-ICP-MS. Výsledky měření ukázaly, že aparatura je dostatečně citlivá pro detekci matričních (Al, Ca, P, Mg) i některých minoritních a stopových prvků (Na, Zn, Ti, Sr) a je schopna semikvantitativní analýzy v řádech mg.kg-1.

Rok RIV

2009

Vydáno

01.07.2009

Strany od

200

Strany do

203

Strany počet

4

Dokumenty

BibTex


@article{BUT48213,
 author="Jan {Novotný} and Jozef {Kaiser} and Radomír {Malina} and Miroslav {Liška} and Michaela {Vašinová Galiová}",
 title="Vývoj mobilní aparatury pro dálkovou laserovou spektroskopii: laboratorní sestava",
 annote="Článek popisuje první fázi stavby mobilní sestavy pro dálkovou laserovou spektroskopii (Remote LIBS) v laboratorním uspořádání na ÚFI, FSI, VUT v Brně. Sestava využívá pulzní laser o vlnové délce 532 nm s "at-top" profilem svazku, fokusační optikou Galileova typu a sběrnou optikou v podobě mimoosého Newtonova teleskopu. První testování aparatury proběhlo na vzdálenost 6,2 m se vzorky různých materiálů - kovové vzorky, sklo, keramický střep, dlažební kostka a lidská kost. Naměřené koncentrace vybraných prvků byly porovnány s daty získanými metodou LA-ICP-MS. Výsledky měření ukázaly, že aparatura je dostatečně citlivá pro detekci matričních (Al, Ca, P, Mg) i některých minoritních a stopových prvků (Na, Zn, Ti, Sr) a je schopna semikvantitativní analýzy v řádech mg.kg-1.",
 chapter="48213",
 journal="Jemná mechanika a optika",
 number="7-8",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="july",
 pages="200--203",
 type="journal article - other"
}