Detail publikace

Návrh Autonomních Obvodů z Úplné Admitanční Sítě pro Filtrační Aplikace s Aktivními Prvky CFTA

HERENCSÁR, N. KOTON, J. VRBA, K. OMASTA, Z.

Originální název

Návrh Autonomních Obvodů z Úplné Admitanční Sítě pro Filtrační Aplikace s Aktivními Prvky CFTA

Český název

Návrh Autonomních Obvodů z Úplné Admitanční Sítě pro Filtrační Aplikace s Aktivními Prvky CFTA

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V tomto článku je prezentována metoda autonomních obvodů, přičemž jsou diskutovány minimální požadavky pro správné sestavení plné admitanční sítě. Tato metoda je použita pro návrh původních zapojení s novými aktivními prvky CFTA (Current Follower Transconductance Amplifier), které následně slouží k syntéze kmitočtových filtrů 2. řádu. Pro prvotní generování obvodů byly sestaveny dvě úplné admitanční sítě s jedním a dvěma CFTA+/-. Z admitanční sítě s jedním aktivním prvkem byly navrženy tři jednoduché autonomní obvody. Využití dvou aktivních prvků pak umožnilo popsat třicet šest různých zapojení automních obvodů. Vybrané zapojení autonomního obvodu bylo použito pro konkrétní návrh filtrů pracujících v napěťovém a v proudovém módu. Vlastnosti zapojení v proudovém módu byly ověřeny v programu OrCAD PSpice. Při simulacích byla použita bipolární implementace diskutovaného aktivního prvku.

Český abstrakt

V tomto článku je prezentována metoda autonomních obvodů, přičemž jsou diskutovány minimální požadavky pro správné sestavení plné admitanční sítě. Tato metoda je použita pro návrh původních zapojení s novými aktivními prvky CFTA (Current Follower Transconductance Amplifier), které následně slouží k syntéze kmitočtových filtrů 2. řádu. Pro prvotní generování obvodů byly sestaveny dvě úplné admitanční sítě s jedním a dvěma CFTA+/-. Z admitanční sítě s jedním aktivním prvkem byly navrženy tři jednoduché autonomní obvody. Využití dvou aktivních prvků pak umožnilo popsat třicet šest různých zapojení automních obvodů. Vybrané zapojení autonomního obvodu bylo použito pro konkrétní návrh filtrů pracujících v napěťovém a v proudovém módu. Vlastnosti zapojení v proudovém módu byly ověřeny v programu OrCAD PSpice. Při simulacích byla použita bipolární implementace diskutovaného aktivního prvku.

Klíčová slova

Current Follower Transconductance Amplifier (CFTA), obvod v proudovém módu, univerzální filtr, autonomní obvody

Rok RIV

2009

Vydáno

14.12.2009

ISSN

1213-1539

Periodikum

Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)

Ročník

2009

Číslo

61

Stát

CZ

Strany od

1

Strany do

7

Strany počet

7

Dokumenty

BibTex


@article{BUT48129,
 author="Norbert {Herencsár} and Jaroslav {Koton} and Kamil {Vrba} and Zdeněk {Omasta}",
 title="Návrh Autonomních Obvodů z Úplné Admitanční Sítě pro Filtrační Aplikace s Aktivními Prvky CFTA",
 annote="V tomto článku je prezentována metoda autonomních obvodů, přičemž jsou diskutovány minimální požadavky pro správné sestavení plné admitanční sítě. Tato metoda je použita pro návrh původních zapojení s novými aktivními prvky CFTA (Current Follower Transconductance Amplifier), které následně slouží k syntéze kmitočtových filtrů 2. řádu. Pro prvotní generování obvodů byly sestaveny dvě úplné admitanční sítě s jedním a dvěma CFTA+/-. Z admitanční sítě s jedním aktivním prvkem byly navrženy tři jednoduché autonomní obvody. Využití dvou aktivních prvků pak umožnilo popsat třicet šest různých zapojení automních obvodů. Vybrané zapojení autonomního obvodu bylo použito pro konkrétní návrh filtrů pracujících v napěťovém a v proudovém módu. Vlastnosti zapojení v proudovém módu byly ověřeny v programu OrCAD PSpice. Při simulacích byla použita bipolární implementace diskutovaného aktivního prvku.",
 chapter="48129",
 journal="Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz)",
 number="61",
 volume="2009",
 year="2009",
 month="december",
 pages="1--7",
 type="journal article - other"
}