Detail publikace

Analýza experimentálních měření GPS - RTK.

BUREŠ, J.

Originální název

Analýza experimentálních měření GPS - RTK.

Český název

Analýza experimentálních měření GPS - RTK.

Anglický název

Analysis of Experimental GPS - RTK Measurements.

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Principy metod měření GPS - RTK v reálném čase použitelných v síti permanentních stanic CZEPOS. Předmětem článku jsou výsledky analýz rozsáhlých kontinuálních experimentálních měření GPS - RTK. Uvedeny jsou výsledky analýz vlivu způsobu příjmu korekcí na přesnost měření, analýz rozdělení pravděpodobnosti, autokorelace dat, homogenity kontinuálních dat, vlivu délky observace s ohledem na přesnost měření a vlivu časového odstupu opakovaných měření. Na podkladě výsledků těchto analýz byl formulován optimalizovaný postup měření. Ověření optimalizovaného postupu bylo ověřeno při kontrolním měření primární vytyčovací sítě stavby.

Český abstrakt

Principy metod měření GPS - RTK v reálném čase použitelných v síti permanentních stanic CZEPOS. Předmětem článku jsou výsledky analýz rozsáhlých kontinuálních experimentálních měření GPS - RTK. Uvedeny jsou výsledky analýz vlivu způsobu příjmu korekcí na přesnost měření, analýz rozdělení pravděpodobnosti, autokorelace dat, homogenity kontinuálních dat, vlivu délky observace s ohledem na přesnost měření a vlivu časového odstupu opakovaných měření. Na podkladě výsledků těchto analýz byl formulován optimalizovaný postup měření. Ověření optimalizovaného postupu bylo ověřeno při kontrolním měření primární vytyčovací sítě stavby.

Anglický abstrakt

Principles of real time GPS - RTK measuring methods usable in CZEPOS network of permanent stations. Objectives are the results of analyses of large data sets stemming from experimental continual GPS - RTK measurements. Presented are the results of analyses of corrections reception way effect on measurement accuracy, of probability distribution, of data autocorrelation, of continual data homogeneity, of observation duration effect on accuracy and of time lag effect on accuracy of repeated measurements. On ground of the analyses results the optimized measuring procedure was formulated. The optimized procedure was tested in course of check surveys of a structural primary system.

Klíčová slova

GPS-RTK, technologie měření, analýza, optimalizace

Rok RIV

2009

Vydáno

14.04.2009

Nakladatel

Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, nakladatelství Vesmír, spol. s r.o.

Místo

Praha

Strany od

75

Strany do

87

Strany počet

13

BibTex


@article{BUT47779,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Analýza experimentálních měření GPS - RTK.",
 annote="Principy metod měření GPS - RTK v reálném čase použitelných v síti permanentních stanic CZEPOS. Předmětem článku jsou výsledky analýz rozsáhlých kontinuálních experimentálních měření GPS - RTK. Uvedeny jsou výsledky analýz vlivu způsobu příjmu korekcí na přesnost měření, analýz rozdělení pravděpodobnosti, autokorelace dat, homogenity kontinuálních dat, vlivu délky observace s ohledem na přesnost měření a vlivu časového odstupu opakovaných měření. Na podkladě výsledků těchto analýz byl formulován optimalizovaný postup měření. Ověření optimalizovaného postupu bylo ověřeno při kontrolním měření primární vytyčovací sítě stavby.",
 address="Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, nakladatelství Vesmír, spol. s r.o.",
 chapter="47779",
 institution="Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, nakladatelství Vesmír, spol. s r.o.",
 journal="Geodetický a kartografický obzor",
 number="4",
 volume="55/97",
 year="2009",
 month="april",
 pages="75--87",
 publisher="Český úřad zeměměřický a katastrální a Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, nakladatelství Vesmír, spol. s r.o.",
 type="journal article"
}