Detail publikace

Vliv složení roztoku achemické struktury barviv na rozklad organických barviv v DC diafragmovém výboji v kapalinách

KOZÁKOVÁ, Z. KRČMA, F. NEJEZCHLEB, M. SKALNÝ, J.

Originální název

Influence of Solution Composition and Chemical Structure of Dye on Removal of Organic Dye by DC Diaphragm Discharge in Water solutions

Český název

Vliv složení roztoku achemické struktury barviv na rozklad organických barviv v DC diafragmovém výboji v kapalinách

Anglický název

Influence of Solution Composition and Chemical Structure of Dye on Removal of Organic Dye by DC Diaphragm Discharge in Water solutions

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

The process of organic dye removal from various water solutions containing organic dyes and inorganic additives by the DC diaphragm discharge has been studied in so called "negative part" of this discharge. The concentration of treated dye decreases almost exponentially to constant residual value. The final dye concentration reached approximately 20% of the initial value after 10 minutes of the treatment of the Direct Red 79 dye solution. The dye de-coloration was affected by the dye structure. The azo and diazo compounds have been degraded significantly faster to be compared to thiazine compounds. The degradation process requires an optimal adjustment of the initial solution conductivity. The optimum conductivity of approximately 600 microS cm-1 was found when the dye solution contained either NaCl or NaBr electrolytes. The type of electrolyte used for the conductivity adjustment considerably affects the process of dye de-coloration. Halogen compounds have been found to be the most proper compounds for such purpose.

Český abstrakt

Proces odstraňování organického barviva z vodných roztoků obsahujících barviva a anorganická aditiva pomocí stejnosměrného diafragmového výboje byl zkoumán v tzv. záporné části tohoto výboje. Koncentrace barviv klesala víceméně exponenciálně až po konstantní zbytkovou hodnotu. Konečná koncentrace barviva Direct Red 79 dosáhla přibližně 20 % počáteční hodnoty už po 10 minutách úpravy. Odbarvení bylo značně ovlivněno strukturou barviva. Azo a diazo sloučeniny se odbourávaly výrazně rychleji v porovnání s thiazinovými sloučeninami. Rozkladný proces vyžadoval optimální nastavení počáteční vodivosti roztoku. Optimální vodivost roztoku barviva obsahujícího NaCl nebo NaBr elektrolyt byla přibližně 600 mikroS cm-1. Taktéž typ použitého elektrolytu značně ovlivnil rozkladný proces. Halogenované sloučeniny byly pro tento účel shledány jako nejvhodnější.

Anglický abstrakt

The process of organic dye removal from various water solutions containing organic dyes and inorganic additives by the DC diaphragm discharge has been studied in so called "negative part" of this discharge. The concentration of treated dye decreases almost exponentially to constant residual value. The final dye concentration reached approximately 20% of the initial value after 10 minutes of the treatment of the Direct Red 79 dye solution. The dye de-coloration was affected by the dye structure. The azo and diazo compounds have been degraded significantly faster to be compared to thiazine compounds. The degradation process requires an optimal adjustment of the initial solution conductivity. The optimum conductivity of approximately 600 microS cm-1 was found when the dye solution contained either NaCl or NaBr electrolytes. The type of electrolyte used for the conductivity adjustment considerably affects the process of dye de-coloration. Halogen compounds have been found to be the most proper compounds for such purpose.

Klíčová slova

diafragmový výboj, elektrický výboj ve vodných roztocích, rozklad organických barviv

Rok RIV

2008

Vydáno

25.01.2008

Strany od

155

Strany do

162

Strany počet

8

BibTex


@article{BUT47760,
 author="Zdenka {Kozáková} and František {Krčma} and Martin {Nejezchleb} and Ján {Skalný}",
 title="Influence of Solution Composition and Chemical Structure of Dye on Removal of Organic Dye by DC Diaphragm Discharge in Water solutions",
 annote="The process of organic dye removal from various water solutions containing organic dyes and inorganic additives by the DC diaphragm discharge has been studied in so called "negative part" of this discharge. The concentration of treated dye decreases almost exponentially to constant residual value. The final dye concentration reached approximately 20% of the initial value after 10 minutes of the treatment of the Direct Red 79 dye solution. The dye de-coloration was affected by the dye structure. The azo and diazo compounds have been degraded significantly faster to be compared to thiazine compounds. The degradation process requires an optimal adjustment of the initial solution conductivity. The optimum conductivity of approximately 600 microS cm-1 was found when the dye solution contained either NaCl or NaBr electrolytes. The type of electrolyte used for the conductivity adjustment considerably affects the process of dye de-coloration. Halogen compounds have been found to be the most proper compounds for such purpose.",
 chapter="47760",
 journal="JOURNAL OF ADVANCED OXIDATION TECHNOLOGIES",
 number="1",
 volume="11",
 year="2008",
 month="january",
 pages="155--162",
 type="journal article"
}