Detail publikace

Koncepce mostů stavby dálnice D4708

STRÁSKÝ, J.

Originální název

Koncepce mostů stavby dálnice D4708

Český název

Koncepce mostů stavby dálnice D4708

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Rozestavěný úsek dálnice D4708 v oblasti ostravy několikrát kříží řeku Odru, Ostravice a Opavu a důležité dopravní uzly. Stavba dálnice vyžaduje dlouhé dálniční viadukty a mosty s rozpětím až 102;křižovaatky vyžadují geometricky složité konstrukce s rampami. Protože oblast Ostravy je ovlivněna účinky od poddolování, konstrukce musí odolávat účinkům vyvolaným rozdílnými svislými a vodorovnými deformacemi a pootočeními podpěr. Článek diskutuje vývoj konstrukčních typů a systém uložení a popisuje betonové a ocelové konstrukce. Jak betonové, tak i ocelobetonové mosty jsou navrženy jako staticky neurčité konstrukce kompaktních robustních průřezů s velkou plastickou reservou.

Český abstrakt

Rozestavěný úsek dálnice D4708 v oblasti ostravy několikrát kříží řeku Odru, Ostravice a Opavu a důležité dopravní uzly. Stavba dálnice vyžaduje dlouhé dálniční viadukty a mosty s rozpětím až 102;křižovaatky vyžadují geometricky složité konstrukce s rampami. Protože oblast Ostravy je ovlivněna účinky od poddolování, konstrukce musí odolávat účinkům vyvolaným rozdílnými svislými a vodorovnými deformacemi a pootočeními podpěr. Článek diskutuje vývoj konstrukčních typů a systém uložení a popisuje betonové a ocelové konstrukce. Jak betonové, tak i ocelobetonové mosty jsou navrženy jako staticky neurčité konstrukce kompaktních robustních průřezů s velkou plastickou reservou.

Klíčová slova

dálniční mosty, velká rozopětí, poddolování, betonové a spřažené konstrukce, staticky neurčité tvárné konstrukce

Rok RIV

2004

Vydáno

18.10.2004

Nakladatel

BETON TKS, s.r.o.

Místo

Praha

Strany od

14-18

Strany počet

5

BibTex


@article{BUT46476,
 author="Jiří {Stráský}",
 title="Koncepce mostů stavby dálnice D4708",
 annote="Rozestavěný úsek dálnice D4708 v oblasti ostravy několikrát kříží řeku Odru, Ostravice a Opavu a důležité dopravní uzly. Stavba dálnice vyžaduje dlouhé dálniční viadukty a mosty s rozpětím až 102;křižovaatky vyžadují geometricky složité konstrukce s rampami. Protože oblast Ostravy je ovlivněna účinky od poddolování, konstrukce musí odolávat účinkům vyvolaným rozdílnými svislými a vodorovnými deformacemi a pootočeními podpěr. Článek diskutuje vývoj konstrukčních typů a systém uložení a popisuje betonové a ocelové konstrukce. Jak betonové, tak i ocelobetonové mosty jsou navrženy jako staticky neurčité konstrukce kompaktních robustních průřezů s velkou plastickou reservou.",
 address="BETON TKS, s.r.o.",
 booktitle="Beton TKS",
 chapter="46476",
 edition="5/2004",
 institution="BETON TKS, s.r.o.",
 journal="Beton TKS",
 number="5",
 volume="2004",
 year="2004",
 month="october",
 pages="14-18",
 publisher="BETON TKS, s.r.o.",
 type="journal article - other"
}