Detail publikace

Elekrický skútr s asynchronním motorem

ČERVINKA, D., VOREL, P.

Originální název

Elekrický skútr s asynchronním motorem

Český název

Elekrický skútr s asynchronním motorem

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek je věnován konstrukci elektrického skútru s nízkonapěťovým asynchronním pohonem. Shrnuje základní dosahované elektrické a mechanické parametry. Skútr byl konstruován na ÚVEE s využitím zkušeností z předchozí konstrukce elektrického kola. Pozornost je věnována provedení mechanické konstrukce skútru - zvláště začlenění baterií, měniče, motoru a uspořádání převodových mechanismů. Dále je popsáno mechanické ovládání elektronických regulačních prvků pohonu tj. plynu a rekuperační brzdy. V příspěvku je řešena otázka volby počtu pólů, typové velikosti a napěťově – kmitočtových poměrů použitého asynchronního stroje. Pozornost je věnována elektrickým parametrům silového obvodu trojfázového střídače s tranzistory MOS-FET a také základním parametrům digitálních řídicích obvodů střídače. Ty realizují řízení momentu motoru při optimalizaci účinnosti systému střídač + motor v širokém rozsahu otáček a momentu. Část příspěvku je věnována dosahovaným uživatelským parametrům stroje a zkušenostem s jeho provozem. Je nastíněno srovnání s předešlou konstrukcí elektrického kola. V závěru jsou rekapitulovány hlavní nedostatky dosavadní konstrukce a jsou popsány tendence dalšího vývoje.

Český abstrakt

Příspěvek je věnován konstrukci elektrického skútru s nízkonapěťovým asynchronním pohonem. Shrnuje základní dosahované elektrické a mechanické parametry. Skútr byl konstruován na ÚVEE s využitím zkušeností z předchozí konstrukce elektrického kola. Pozornost je věnována provedení mechanické konstrukce skútru - zvláště začlenění baterií, měniče, motoru a uspořádání převodových mechanismů. Dále je popsáno mechanické ovládání elektronických regulačních prvků pohonu tj. plynu a rekuperační brzdy. V příspěvku je řešena otázka volby počtu pólů, typové velikosti a napěťově – kmitočtových poměrů použitého asynchronního stroje. Pozornost je věnována elektrickým parametrům silového obvodu trojfázového střídače s tranzistory MOS-FET a také základním parametrům digitálních řídicích obvodů střídače. Ty realizují řízení momentu motoru při optimalizaci účinnosti systému střídač + motor v širokém rozsahu otáček a momentu. Část příspěvku je věnována dosahovaným uživatelským parametrům stroje a zkušenostem s jeho provozem. Je nastíněno srovnání s předešlou konstrukcí elektrického kola. V závěru jsou rekapitulovány hlavní nedostatky dosavadní konstrukce a jsou popsány tendence dalšího vývoje.

Rok RIV

2002

Vydáno

13.05.2002

Nakladatel

XYZ

Místo

Svratka

ISBN

80-214-2109-6

Kniha

Inženýrská mechanika´02

Strany od

21

Strany do

22

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT4638,
 author="Dalibor {Červinka} and Pavel {Vorel}",
 title="Elekrický skútr s asynchronním motorem",
 annote="Příspěvek je věnován konstrukci elektrického skútru s nízkonapěťovým asynchronním pohonem. Shrnuje základní dosahované elektrické a mechanické parametry. Skútr byl konstruován na ÚVEE
s využitím zkušeností z předchozí konstrukce elektrického kola. Pozornost je věnována provedení mechanické konstrukce skútru - zvláště začlenění baterií, měniče, motoru a uspořádání převodových mechanismů. Dále je popsáno mechanické ovládání elektronických regulačních prvků pohonu tj. plynu a rekuperační brzdy. V příspěvku je řešena otázka volby počtu pólů, typové velikosti a napěťově – kmitočtových poměrů použitého asynchronního stroje. Pozornost je věnována elektrickým parametrům silového obvodu trojfázového střídače s tranzistory MOS-FET a také základním parametrům digitálních řídicích obvodů střídače. Ty realizují řízení momentu motoru při optimalizaci účinnosti systému střídač + motor v širokém rozsahu otáček a momentu. Část příspěvku je věnována dosahovaným uživatelským parametrům stroje a zkušenostem s jeho provozem. Je nastíněno srovnání s předešlou konstrukcí elektrického kola. V závěru jsou rekapitulovány hlavní nedostatky dosavadní konstrukce a jsou popsány tendence dalšího vývoje.
",
 address="XYZ",
 booktitle="Inženýrská mechanika´02",
 chapter="4638",
 institution="XYZ",
 year="2002",
 month="may",
 pages="21",
 publisher="XYZ",
 type="conference paper"
}