Detail publikace

Projekty českých konstrukcí ve Spojených státech a Spojeném Království

STRÁSKÝ, J.

Originální název

Projekty českých konstrukcí ve Spojených státech a Spojeném Království

Český název

Projekty českých konstrukcí ve Spojených státech a Spojeném Království

Typ

článek v časopise - ostatní, Jost

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Předpjaté pásové a visuté konstrukce postavené v USA a UK jsou popsány z hlediska jejich konstrukčního řešení, postupu stavy a vlivu konstrukčního uspořádání na statickou a dynamickou analýzu. Oba typy mostů, jejichž projekt byl vyvinut z konstrukcí postavených v České Republice, mají velmi štíhlou mostovku sestavenou z prefabrikovaných prvků tvořených dvěma okrajovými nosníky ztuženými příčnými žebry. Charakteristickou vlastnost těchto konstrukcí je, že jejich tuhost především vychází z geometrické tuhosti předpjaté betonové mostovky.

Český abstrakt

Předpjaté pásové a visuté konstrukce postavené v USA a UK jsou popsány z hlediska jejich konstrukčního řešení, postupu stavy a vlivu konstrukčního uspořádání na statickou a dynamickou analýzu. Oba typy mostů, jejichž projekt byl vyvinut z konstrukcí postavených v České Republice, mají velmi štíhlou mostovku sestavenou z prefabrikovaných prvků tvořených dvěma okrajovými nosníky ztuženými příčnými žebry. Charakteristickou vlastnost těchto konstrukcí je, že jejich tuhost především vychází z geometrické tuhosti předpjaté betonové mostovky.

Klíčová slova

projekty, předpjaté pásové a visuté konstrukce, konstrukční řešení, statická a dynamická analýza

Rok RIV

2004

Vydáno

01.03.2004

Nakladatel

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha

Místo

Praha

Strany od

4-11

Strany počet

8

BibTex


@article{BUT46245,
 author="Jiří {Stráský}",
 title="Projekty českých konstrukcí ve Spojených státech a Spojeném Království",
 annote="Předpjaté pásové a visuté konstrukce postavené v USA a UK jsou popsány z hlediska jejich konstrukčního řešení, postupu stavy a vlivu konstrukčního uspořádání na statickou a dynamickou analýzu. Oba typy mostů, jejichž projekt byl vyvinut z konstrukcí postavených v České Republice, mají velmi štíhlou mostovku sestavenou z prefabrikovaných prvků tvořených dvěma okrajovými nosníky ztuženými příčnými žebry. Charakteristickou vlastnost těchto konstrukcí je, že jejich tuhost především vychází z geometrické tuhosti předpjaté betonové mostovky.",
 address="Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha",
 booktitle="Inženýrská komora ČKAIT 2004",
 chapter="46245",
 edition="106",
 institution="Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha",
 journal="Inženýrská komora 2004",
 number="03",
 volume="2004",
 year="2004",
 month="march",
 pages="4-11",
 publisher="Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Praha",
 type="journal article - other"
}