Detail publikace

q-Karamatovi funkce a q-diferenční rovnice druhého řádu

VÍTOVEC, J. ŘEHÁK, P.

Originální název

q-Karamata functions and second order q-difference equations

Český název

q-Karamatovi funkce a q-diferenční rovnice druhého řádu

Anglický název

q-Karamata functions and second order q-difference equations

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

In this paper we introduce and study q-rapidly varying functions, which naturally extend the recently established concept of q-regularly varying functions. These types of functions together form the class of the so-called q-Karamata functions. The theory of q-Karamata functions is then applied to half-linear q-difference equations to get information about asymptotic behavior of nonoscillatory solutions. The obtained results can be seen as q-versions of the existing ones in the linear and half-linear differential equation case.

Český abstrakt

V tomto článku vybudujeme teorii q-rychle se měnících funkcí, které přirozeně rozšíří dříve vytvořený koncept q-regulárně se měnících funkcí. Tyto typy funkcí dohromady tvoří tzv. q-Karamatovské funkce. Teorie q-Karamatovských funkcí je aplikována na studium pololineárních q-diferenčních rovnic k získání informací ohledně asymptotického chování neoscilatorického řešení. Obdržené výsledky mohou být chápány jako q-verze existujících výsledků lineárních a pololineárních diferenciálních případů.

Anglický abstrakt

In this paper we introduce and study q-rapidly varying functions, which naturally extend the recently established concept of q-regularly varying functions. These types of functions together form the class of the so-called q-Karamata functions. The theory of q-Karamata functions is then applied to half-linear q-difference equations to get information about asymptotic behavior of nonoscillatory solutions. The obtained results can be seen as q-versions of the existing ones in the linear and half-linear differential equation case.

Klíčová slova

regulárně se měnící funkce, rychle se měnící funkce, q-diferenční rovnice, asymptotické chování

Rok RIV

2011

Vydáno

06.04.2011

Strany od

1

Strany do

20

Strany počet

20

BibTex


@article{BUT44047,
 author="Jiří {Vítovec} and Pavel {Řehák}",
 title="q-Karamata functions and second order q-difference equations",
 annote="In this paper we introduce and study q-rapidly varying functions, which naturally extend the recently established concept of q-regularly varying functions. These types of functions together form the class of the so-called q-Karamata functions. The theory of q-Karamata functions is then applied to half-linear q-difference equations to get information about asymptotic behavior of nonoscillatory solutions. The obtained results can be seen as q-versions of the existing ones in the linear and half-linear differential equation case.",
 chapter="44047",
 journal="Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations",
 number="4",
 volume="24 (2011)",
 year="2011",
 month="april",
 pages="1--20",
 type="journal article"
}