Detail publikace

Využití GIS ve stavebnictví

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. DRÁB, A.

Originální název

Usage of GIS Technology In Civil Engineering

Český název

Využití GIS ve stavebnictví

Anglický název

Usage of GIS Technology In Civil Engineering

Typ

článek v časopise

Jazyk

en

Originální abstrakt

GIS technology is more and more used even in the technical practice of a construction industry. In the preparatory phase of the construction, the problems of a spatial positioning (location) of the construction have to be solved jointly with the checking of the feasibility and purposefulness, the traffic projects are worked out, and the alternative, more detailed solutions of technical problems are designed. At project development there are used various forms of initial documents, results of the actual data gathering and surveys, map sheets, photographs, previous documents referring to the problems solved, and appropriate legal and technical standards. The article presents the experience with the issue of GIS in construction in preparation of buildings, in the implementation phase of the construction in GIS. It presents a model of information system construction and technology of mobile GIS for data collection and use of mobile GIS in water management.

Český abstrakt

GIS technologie jsou stále více využívány v technické praxi včetně stavebního průmyslu. V přípravné fázi je řešeno prostorové umístění stavby, proveditelnost, účelnost, dopravní obslužnost, jsou navrhována variantní řešení apod. V procesu projektování se využívá různých forem dokladů, výsledků sběru dat a průzkumů, mapových podkladů, fotografií, starších dokladů, právních a technických předpisů a technických norem. Článek prezentuje zkušenosti s problematikou GIS ve výstavbě při přípravě staveb, ve fázi realizace a následného uvedení do provozu. Je prezentován model informačního systému stavby využívající mobilní technologii GIS ve vodním hospodářství.

Anglický abstrakt

GIS technology is more and more used even in the technical practice of a construction industry. In the preparatory phase of the construction, the problems of a spatial positioning (location) of the construction have to be solved jointly with the checking of the feasibility and purposefulness, the traffic projects are worked out, and the alternative, more detailed solutions of technical problems are designed. At project development there are used various forms of initial documents, results of the actual data gathering and surveys, map sheets, photographs, previous documents referring to the problems solved, and appropriate legal and technical standards. The article presents the experience with the issue of GIS in construction in preparation of buildings, in the implementation phase of the construction in GIS. It presents a model of information system construction and technology of mobile GIS for data collection and use of mobile GIS in water management.

Klíčová slova

stavebnictví, GIS, datový sklad, aplikace GIS

Rok RIV

2011

Vydáno

20.02.2011

Nakladatel

David Publishing Company

Místo

Illinois, USA

Strany od

177

Strany do

183

Strany počet

7

BibTex


@article{BUT43410,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Aleš {Dráb}",
 title="Usage of GIS Technology In Civil Engineering",
 annote="GIS technology is more and more used even in the technical practice of a construction industry. In the preparatory phase of the construction, the problems of a spatial positioning (location) of the construction have to be solved jointly with the checking of the feasibility and purposefulness, the traffic projects are worked out, and the alternative, more detailed solutions of technical problems are designed. At project development there are used various forms of initial documents, results of the actual data gathering and surveys, map sheets, photographs, previous documents referring to the problems solved, and appropriate legal and technical standards. The article presents the experience with the issue of GIS in construction in preparation of buildings, in the implementation phase of the construction in GIS. It presents a model of information system construction and technology of mobile GIS for data collection and use of mobile GIS in water management.",
 address="David Publishing Company",
 chapter="43410",
 institution="David Publishing Company",
 number="2",
 volume="5",
 year="2011",
 month="february",
 pages="177--183",
 publisher="David Publishing Company",
 type="journal article"
}