Detail publikace

Tvorba geometrického plánu na rozhraní dvou katastrálních území s katastrální mapou digitalizovanou

BERKOVÁ, A. BUREŠ, J.

Originální název

Tvorba geometrického plánu na rozhraní dvou katastrálních území s katastrální mapou digitalizovanou

Český název

Tvorba geometrického plánu na rozhraní dvou katastrálních území s katastrální mapou digitalizovanou

Anglický název

The creation of geometrical plan on the boundary of two cadastral areas with a digitized cadastral map.

Typ

článek v časopise

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Po provedené rekonstrukci komunikace, která zasahuje do dvou katastrálních území, byl pro každé z nich vyhotoven samostatný geometrický plán pro rozdělení pozemku. Katastrální hranici tvoří vodní tok. Řešení geometrických plánů proběhlo v době platnosti katastrální mapy digitalizované vzniklé přepracováním (digitalizací) sáhové mapy bývalého pozemkového katastru (mapa PK) a platné katastrální mapy (mapa KN) v měřítku 1: 2880 v souřadnicovém systému Sv. Štěpán. Styky kresby na hranicích katastrálních území nebyly vyrovnané (vznikla tzv. ostrovní mapa). Změna a identické body v terénu byly zaměřeny v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Transformace skutečného stavu do platného systému katastrální mapy digitalizované byla provedena pro každé katastrální území samostatně. Vznikly problémy hlavně s nevyrovnanou katastrální hranicí a nedostatkem identických bodů. Projevila se velká pracnost související s výpočty v obou souřadnicových systémech. S současné době se tyto problémy odstraňují tvorbou katastrálních map digitalizovaných v souřadnicovém systému JTSK s vyrovnanými katastrálními hranicemi.

Český abstrakt

Po provedené rekonstrukci komunikace, která zasahuje do dvou katastrálních území, byl pro každé z nich vyhotoven samostatný geometrický plán pro rozdělení pozemku. Katastrální hranici tvoří vodní tok. Řešení geometrických plánů proběhlo v době platnosti katastrální mapy digitalizované vzniklé přepracováním (digitalizací) sáhové mapy bývalého pozemkového katastru (mapa PK) a platné katastrální mapy (mapa KN) v měřítku 1: 2880 v souřadnicovém systému Sv. Štěpán. Styky kresby na hranicích katastrálních území nebyly vyrovnané (vznikla tzv. ostrovní mapa). Změna a identické body v terénu byly zaměřeny v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Transformace skutečného stavu do platného systému katastrální mapy digitalizované byla provedena pro každé katastrální území samostatně. Vznikly problémy hlavně s nevyrovnanou katastrální hranicí a nedostatkem identických bodů. Projevila se velká pracnost související s výpočty v obou souřadnicových systémech. S současné době se tyto problémy odstraňují tvorbou katastrálních map digitalizovaných v souřadnicovém systému JTSK s vyrovnanými katastrálními hranicemi.

Anglický abstrakt

After reconstruction of communication passing through two cadastral areas were made geometrical plans for property dividing for each areas independently. The cadastral boundary is water flow. There were used digitized cadastral maps of former cadastre in Cassini- Soldner datum in scale 1:2880, coordinate system St. Stephan. Contact of drafting on cadastral boundary was not adjusted. The changed boundary and reference points were surveyed in field in datum JTSK. Surveyed data were transformed into digitized maps separately for each cadastral area. The unadjusted cadastral boundary, many calculations and also lack of reference points were cased main difficulties. These problems solve digitized cadastral maps in datum JTSK with adjusted cadastral boundaries.

Vydáno

01.01.2005

Nakladatel

Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, 2005

Místo

Košice

Strany od

79

Strany do

84

Strany počet

6

BibTex


@article{BUT42500,
 author="Alena {Berková} and Jiří {Bureš}",
 title="Tvorba geometrického plánu na rozhraní dvou katastrálních území s katastrální mapou digitalizovanou",
 annote="Po provedené rekonstrukci komunikace, která zasahuje do dvou katastrálních území, byl pro každé z nich vyhotoven samostatný geometrický plán pro rozdělení pozemku. Katastrální hranici tvoří vodní tok.
Řešení geometrických plánů proběhlo v době platnosti katastrální mapy digitalizované vzniklé přepracováním (digitalizací) sáhové mapy bývalého pozemkového katastru (mapa PK) a platné katastrální mapy (mapa KN) v měřítku 1: 2880 v souřadnicovém systému Sv. Štěpán. Styky kresby na hranicích katastrálních území nebyly vyrovnané (vznikla tzv. ostrovní mapa).
Změna a identické body v terénu byly zaměřeny v systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální. Transformace skutečného stavu do platného systému katastrální mapy digitalizované byla provedena pro každé katastrální území samostatně. Vznikly problémy hlavně s nevyrovnanou katastrální hranicí a nedostatkem identických bodů. Projevila se velká pracnost související s výpočty v obou souřadnicových systémech.
S současné době se tyto problémy odstraňují tvorbou katastrálních map digitalizovaných v souřadnicovém systému JTSK s vyrovnanými katastrálními hranicemi.",
 address="Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, 2005",
 chapter="42500",
 institution="Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, 2005",
 journal="Acta Montanistica Slovaca",
 number="2",
 volume="10",
 year="2005",
 month="january",
 pages="79--84",
 publisher="Fakulta BERG Technickej univerzity v Košiciach, 2005",
 type="journal article"
}