Detail publikace

Výběr optimálního řízení výtahů metodou simulace provozu

ROUPEC, J. POPELA, P. OŠMERA, P.

Originální název

Výběr optimálního řízení výtahů metodou simulace provozu

Český název

Výběr optimálního řízení výtahů metodou simulace provozu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá složitým simulačním modelem popisujícícm vzájemně provázaný systém front. Z důvodů přílišné složitosti klasických popisů byl zvolen objektově orientovaný model. v příspěvku je rozebrána jeho konkrétní aplikace s cílem zlepšit provoz výtahů na FS VUT v Brně. Objektově orientovanýá analýza modelovaného systému umožnila snadnou volbu úrovně přesnosti popisu, a dále konstrukci věrohodnějšího modelu. Její formalizace napomáhá zobecnění uvedeného přístupu. Vlastní implementace modelu byla provedena v jazyce C++ pro MS DOS. Simulační model byl testován na reálných datech a prokázal svoji funkčnost, získané výsledky mají být využity v praxi. Přínosem práce je nový přístup k uvedené problematice, praktické potvrzení funkčnosti vytvořeného modelu a návrh obecné metodologie tvorby analogických modelů.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá složitým simulačním modelem popisujícícm vzájemně provázaný systém front. Z důvodů přílišné složitosti klasických popisů byl zvolen objektově orientovaný model. v příspěvku je rozebrána jeho konkrétní aplikace s cílem zlepšit provoz výtahů na FS VUT v Brně. Objektově orientovanýá analýza modelovaného systému umožnila snadnou volbu úrovně přesnosti popisu, a dále konstrukci věrohodnějšího modelu. Její formalizace napomáhá zobecnění uvedeného přístupu. Vlastní implementace modelu byla provedena v jazyce C++ pro MS DOS. Simulační model byl testován na reálných datech a prokázal svoji funkčnost, získané výsledky mají být využity v praxi. Přínosem práce je nový přístup k uvedené problematice, praktické potvrzení funkčnosti vytvořeného modelu a návrh obecné metodologie tvorby analogických modelů.

Vydáno

01.05.1993

Nakladatel

Katedra aurtomatizácie CHTF STU Bratislava, ZO ZSVTS pri CHTF STU Bratislava

Místo

Bratislava, SR

Strany od

343

Strany do

347

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT4169,
 author="Jan {Roupec} and Pavel {Popela} and Pavel {Ošmera}",
 title="Výběr optimálního řízení výtahů metodou simulace provozu",
 annote="Příspěvek se zabývá složitým simulačním modelem popisujícícm vzájemně provázaný systém front. Z důvodů přílišné složitosti klasických popisů byl zvolen objektově orientovaný model. v příspěvku je rozebrána jeho konkrétní aplikace s cílem zlepšit provoz výtahů na FS VUT v Brně.
Objektově orientovanýá analýza modelovaného systému umožnila snadnou volbu úrovně přesnosti popisu, a dále konstrukci věrohodnějšího modelu. Její formalizace napomáhá zobecnění uvedeného přístupu.
Vlastní implementace modelu byla provedena v jazyce C++ pro MS DOS. Simulační model byl testován na reálných datech a prokázal svoji funkčnost, získané výsledky mají být využity v praxi.
Přínosem práce je nový přístup k uvedené problematice, praktické potvrzení funkčnosti vytvořeného modelu a návrh obecné metodologie tvorby analogických modelů.",
 address="Katedra aurtomatizácie CHTF STU Bratislava, ZO ZSVTS pri CHTF STU Bratislava",
 booktitle="Zborník 9. konferencie Riadenie procesov, Tatranské Matliare",
 chapter="4169",
 institution="Katedra aurtomatizácie CHTF STU Bratislava, ZO ZSVTS pri CHTF STU Bratislava",
 year="1993",
 month="may",
 pages="343",
 publisher="Katedra aurtomatizácie CHTF STU Bratislava, ZO ZSVTS pri CHTF STU Bratislava",
 type="conference paper"
}