Detail publikace

Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí

DĚDKOVÁ, J.

Originální název

Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí

Český název

Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Anotace: Teze habilitační práce Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí prezentuje vztahy pro výpočet harmonických polí a polí při přechodném ději ve slabě vodivém prostředí. Taková pole jsou typická pro zařízení s vysokým napětím. Příkladem může být slabě vodivý vzduch, vrstvy nečistot, tenké vrstvy z vodivých materiálů používané pro snížení hodnoty tečné složky intenzity pole, pěnová dielektrika vysoké permitivity kondenzující v tenkých vrstvách na povrchu elektrod. Je zde také uvažována proudem řízená elektroda se zadaným celkovým proudem, jejímž zvláštním případem je tzv. „plovoucí elektroda“ s celkovým proudem rovným nule.

Český abstrakt

Anotace: Teze habilitační práce Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí prezentuje vztahy pro výpočet harmonických polí a polí při přechodném ději ve slabě vodivém prostředí. Taková pole jsou typická pro zařízení s vysokým napětím. Příkladem může být slabě vodivý vzduch, vrstvy nečistot, tenké vrstvy z vodivých materiálů používané pro snížení hodnoty tečné složky intenzity pole, pěnová dielektrika vysoké permitivity kondenzující v tenkých vrstvách na povrchu elektrod. Je zde také uvažována proudem řízená elektroda se zadaným celkovým proudem, jejímž zvláštním případem je tzv. „plovoucí elektroda“ s celkovým proudem rovným nule.

Vydáno

20.02.2001

Nakladatel

VUTIUM Brno

Místo

Brno

ISBN

80-214-1836-2

Kniha

Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí

Edice

Habilitační a inaugurační spisy, sv. 45

Číslo edice

1

Strany počet

30

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT3937,
 author="Jarmila {Dědková}",
 title="Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí",
 annote="Anotace:
Teze habilitační práce Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí prezentuje vztahy pro výpočet harmonických polí a polí při přechodném ději ve slabě vodivém prostředí. Taková pole jsou typická pro zařízení s vysokým napětím. Příkladem může být slabě vodivý vzduch, vrstvy nečistot, tenké vrstvy z vodivých materiálů používané pro snížení hodnoty tečné složky intenzity pole, pěnová dielektrika vysoké permitivity kondenzující v tenkých vrstvách na povrchu elektrod. Je zde také uvažována proudem řízená elektroda se zadaným celkovým proudem, jejímž zvláštním případem je tzv. „plovoucí elektroda“ s celkovým proudem rovným nule.
",
 address="VUTIUM Brno",
 booktitle="Výpočet elektrických polí ve ztrátovém prostředí",
 chapter="3937",
 edition="Habilitační a inaugurační spisy, sv. 45",
 institution="VUTIUM Brno",
 year="2001",
 month="february",
 publisher="VUTIUM Brno",
 type="conference paper"
}