Detail publikace

Vliv podmínek elektroforetické depozice na konečné vlastnosti Al2O3 a ZrO2 keramik

DRDLÍK, D. HADRABA, H. MACA, K.

Originální název

Vliv podmínek elektroforetické depozice na konečné vlastnosti Al2O3 a ZrO2 keramik

Český název

Vliv podmínek elektroforetické depozice na konečné vlastnosti Al2O3 a ZrO2 keramik

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Metoda elektroforetické depozice byla použita pro přípravu monolitických keramických struktur na bázi oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého. Dále byla tato metoda použita pro přípravu vrstevnaté struktury ze stejných materiálů. Byly připraveny koloidní suspenze, z nichž byla tvarována keramická tělesa při různých proudových hustotách v rozsahu 250 mikroA - 48 miliA. Kinetika elektroforetické depozice byla popsána přímým měřením hmotnosti depozitu. Po tepelném a keramografickém zpracování byly depozity studovány z hlediska fyzikálních a mechanických vlastností. Bylo zjištěno, že výslená hustota po žíhání a slinování se s rostoucím elektrickým polem snižuje, což bylo potvrzeno při následném měření tvrdosti keramických těles. Díky zlepšenému popisu kinetiky elektroforetické depozice byla připravena vrstevnatá struktura sestávající z 75 vrstev oxidu hliného a 75 vrstev oxidu zirkoničitého.

Český abstrakt

Metoda elektroforetické depozice byla použita pro přípravu monolitických keramických struktur na bázi oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého. Dále byla tato metoda použita pro přípravu vrstevnaté struktury ze stejných materiálů. Byly připraveny koloidní suspenze, z nichž byla tvarována keramická tělesa při různých proudových hustotách v rozsahu 250 mikroA - 48 miliA. Kinetika elektroforetické depozice byla popsána přímým měřením hmotnosti depozitu. Po tepelném a keramografickém zpracování byly depozity studovány z hlediska fyzikálních a mechanických vlastností. Bylo zjištěno, že výslená hustota po žíhání a slinování se s rostoucím elektrickým polem snižuje, což bylo potvrzeno při následném měření tvrdosti keramických těles. Díky zlepšenému popisu kinetiky elektroforetické depozice byla připravena vrstevnatá struktura sestávající z 75 vrstev oxidu hliného a 75 vrstev oxidu zirkoničitého.

Klíčová slova

Elektroforetická depozice, oxid hlinitý, oxid zirkoničitý

Rok RIV

2010

Vydáno

02.12.2010

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AVČR, Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-87434-02-4

Kniha

Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2010

Číslo edice

1

Strany od

69

Strany do

76

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT36837,
 author="Daniel {Drdlík} and Hynek {Hadraba} and Karel {Maca}",
 title="Vliv podmínek elektroforetické depozice na konečné vlastnosti Al2O3 a ZrO2 keramik",
 annote="Metoda elektroforetické depozice byla použita pro přípravu monolitických keramických struktur na bázi oxidu hlinitého a oxidu zirkoničitého. Dále byla tato metoda použita pro přípravu vrstevnaté struktury ze stejných materiálů. Byly připraveny koloidní suspenze, z nichž byla tvarována keramická tělesa při různých proudových hustotách v rozsahu 250 mikroA - 48 miliA. Kinetika elektroforetické depozice byla popsána přímým měřením hmotnosti depozitu. Po tepelném a keramografickém zpracování byly depozity studovány z hlediska fyzikálních a mechanických vlastností. Bylo zjištěno, že výslená hustota po žíhání a slinování se s rostoucím elektrickým polem snižuje, což bylo potvrzeno při následném měření tvrdosti keramických těles. Díky zlepšenému popisu kinetiky elektroforetické depozice byla připravena vrstevnatá struktura sestávající z 75 vrstev oxidu hliného a 75 vrstev oxidu zirkoničitého.",
 address="Ústav fyziky materiálů AVČR, Brno",
 booktitle="Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2010",
 chapter="36837",
 howpublished="print",
 institution="Ústav fyziky materiálů AVČR, Brno",
 year="2010",
 month="december",
 pages="69--76",
 publisher="Ústav fyziky materiálů AVČR, Brno",
 type="conference paper"
}