Detail publikace

Dlhodobé sledovanie drevenej strešnej konštrukcie športovej haly

Originální název

Dlhodobé sledovanie drevenej strešnej konštrukcie športovej haly

Jazyk

sk

Originální abstrakt

Článok prezentuje vybrané výsledky dlhodobých deformačných meraní konštrukcie veľkého rozpätia viacúčelovej športovej haly v Bílovci. Posuny a deformácie boli určené z 3D kartézských súradníc, získaných vyrovnaním meraných uhlových a dĺžkových veličin metódou najmenších štvorcov. Data sú vyhodnotené za obdobie 2001-2008. Z výsledkov vyhodnotenia je možné analyzovať skutočné chovanie konštrukcie v daných podmienkach.

BibTex


@inproceedings{BUT36466,
 author="Marek {Kalina} and Jiří {Bureš}",
 title="Dlhodobé sledovanie drevenej strešnej konštrukcie športovej haly",
 annote="Článok prezentuje vybrané výsledky dlhodobých deformačných meraní konštrukcie veľkého rozpätia viacúčelovej športovej haly v Bílovci. Posuny a deformácie boli určené z 3D kartézských súradníc, získaných vyrovnaním meraných uhlových a dĺžkových veličin metódou najmenších štvorcov. Data sú vyhodnotené za obdobie 2001-2008. Z výsledkov vyhodnotenia je možné analyzovať skutočné chovanie konštrukcie v daných podmienkach.",
 address="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 booktitle="JUNIORSTAV 2011",
 chapter="36466",
 edition="1",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 year="2011",
 month="february",
 pages="1--6",
 publisher="Akademické nakladatelství CERM, s.r.o.",
 type="conference paper"
}