Detail publikace

Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli EUROFER97

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli EUROFER97

Český název

Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli EUROFER97

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Zkřehnutí kovových slitin je známý jev popisovaný jako ztráta houževnatosti. Tento jev je obvykle způsoben segregací povrchově aktivních prvků na hranice zrn nebo fázová rozhraní. Segregace a precipitační procesy jsou způsobeny nevhodným chemickým složením slitiny nebo nevhodným tepelným zpracováním. Slitiny kovového základu, zvláště legované chromem jsou velice náchylné ke zkřehnutí. V příspěvku jsou stručně diskutovány nejčastější mechanismy zkřehnutí této skupiny slitin.Ocel Eurofer97 legovaná chromem a wolframem je pokročilá ocel vyvinutá pro aplikace v jaderném průmyslu.Náchylnost ke křehnutí uvedené oceli byla studována dlouhodobým teplotním žíháním. Detailní mikrostrukturní analýzy byly provedeny nežíhaném a žíhaném stavu, lomové chování bylo hodnoceno prostřednictvím Charpyho zkoušky. Dlouhodobé žíhání způsobilo jemné mikrostrukturní změny oceli zahrnující hrubnutí karbidů a subzrn a mírný posun křivky nárazové práce k vyšším teplotám.

Český abstrakt

Zkřehnutí kovových slitin je známý jev popisovaný jako ztráta houževnatosti. Tento jev je obvykle způsoben segregací povrchově aktivních prvků na hranice zrn nebo fázová rozhraní. Segregace a precipitační procesy jsou způsobeny nevhodným chemickým složením slitiny nebo nevhodným tepelným zpracováním. Slitiny kovového základu, zvláště legované chromem jsou velice náchylné ke zkřehnutí. V příspěvku jsou stručně diskutovány nejčastější mechanismy zkřehnutí této skupiny slitin.Ocel Eurofer97 legovaná chromem a wolframem je pokročilá ocel vyvinutá pro aplikace v jaderném průmyslu.Náchylnost ke křehnutí uvedené oceli byla studována dlouhodobým teplotním žíháním. Detailní mikrostrukturní analýzy byly provedeny nežíhaném a žíhaném stavu, lomové chování bylo hodnoceno prostřednictvím Charpyho zkoušky. Dlouhodobé žíhání způsobilo jemné mikrostrukturní změny oceli zahrnující hrubnutí karbidů a subzrn a mírný posun křivky nárazové práce k vyšším teplotám.

Klíčová slova

zkřehnutí, dlouhodobé žíhání, nárazová práce, hrubnutí karbidů

Rok RIV

2010

Vydáno

23.11.2010

Nakladatel

Asociace pro tepelné zpracování kovů a ECOSOND s.r.o.

Místo

Čerčany

ISBN

978-80-904462-3-6

Kniha

23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 2010

Číslo edice

1

Strany od

38

Strany do

44

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT36144,
 author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
 title="Mechanismy vzniku zkřehnutí a vliv žíhání na křehkolomové vlastnosti oceli EUROFER97",
 annote="Zkřehnutí kovových slitin je známý jev popisovaný jako ztráta houževnatosti. Tento jev je obvykle způsoben segregací povrchově aktivních prvků na hranice zrn nebo fázová rozhraní. Segregace a precipitační procesy jsou způsobeny nevhodným chemickým složením slitiny nebo nevhodným tepelným zpracováním. Slitiny kovového základu, zvláště legované chromem jsou velice náchylné ke zkřehnutí. V příspěvku jsou stručně diskutovány nejčastější mechanismy zkřehnutí této skupiny slitin.Ocel Eurofer97 legovaná chromem a wolframem je pokročilá ocel vyvinutá pro aplikace v jaderném průmyslu.Náchylnost ke křehnutí uvedené oceli byla studována dlouhodobým teplotním žíháním. Detailní mikrostrukturní analýzy byly provedeny nežíhaném a žíhaném stavu, lomové chování bylo hodnoceno prostřednictvím Charpyho zkoušky. Dlouhodobé žíhání způsobilo jemné mikrostrukturní změny oceli zahrnující hrubnutí karbidů a subzrn a mírný posun křivky nárazové práce k vyšším teplotám.",
 address="Asociace pro tepelné zpracování kovů a ECOSOND s.r.o.",
 booktitle="23. dny tepelného zpracování s mezinárodní účastí 2010",
 chapter="36144",
 howpublished="print",
 institution="Asociace pro tepelné zpracování kovů a ECOSOND s.r.o.",
 year="2010",
 month="november",
 pages="38--44",
 publisher="Asociace pro tepelné zpracování kovů a ECOSOND s.r.o.",
 type="conference paper"
}