Detail publikace

Využití GIS ve stavebnictví.

BARTONĚK, D. BUREŠ, J. DRÁB, A.

Originální název

Usage of GIS Technology in Civil Engineering.

Český název

Využití GIS ve stavebnictví.

Anglický název

Usage of GIS Technology in Civil Engineering.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

GIS technology is more and more used even in the technical practice of a construction industry. In the preparatory phase of the construction, the problems of a spatial positioning (location) of the construction have to be solved jointly with the checking of the feasibility and purposefulness, the traffic projects are worked out, and the alternative, more detailed solutions of technical problems are designed. At project development there are used various forms of initial documents, results of the actual data gathering and surveys, map sheets, photographs, previous documents referring to the problems solved, and appropriate legal and technical standards. The article presents the experience with the issue of GIS in construction in preparation of buildings, in the implementation phase of the construction in GIS. It presents a model of information system construction and technology of mobile GIS for data collection and use of mobile GIS in water management.

Český abstrakt

Technologie GIS nacházejí stále častěji uplatnění i v technické praxi stavebnictví. Ve fázi přípravy stavby je řešena problematika prostorového umístění stavby, prověření její proveditelnosti a účelnosti, vypracovávají se dopravní studie a navrhují se variantní podrobnější řešení technické problematiky stavby. Při zpracování studie se uplatňují různé formy výchozích podkladů, výsledků vlastního sběru dat a průzkumů, mapové podklady, fotografie, předchozí dokumentace mající vztah k řešené problematice a příslušné právní a technické předpisy. Článek prezentuje zkušenosti s využitím GIS ve stavebnictví, v procesu její přípravy, realizace, uvedení do provozu a rekonstrukce. Je prezentován model informačního systému staveb, technologie mobilního sběru dat a jejich aktualizace s využitím PDA a využití ve vodním hospodářství.

Anglický abstrakt

GIS technology is more and more used even in the technical practice of a construction industry. In the preparatory phase of the construction, the problems of a spatial positioning (location) of the construction have to be solved jointly with the checking of the feasibility and purposefulness, the traffic projects are worked out, and the alternative, more detailed solutions of technical problems are designed. At project development there are used various forms of initial documents, results of the actual data gathering and surveys, map sheets, photographs, previous documents referring to the problems solved, and appropriate legal and technical standards. The article presents the experience with the issue of GIS in construction in preparation of buildings, in the implementation phase of the construction in GIS. It presents a model of information system construction and technology of mobile GIS for data collection and use of mobile GIS in water management.

Klíčová slova

GIS, stavebnictví, mobilní technologie, GPS, stavební konstrukce

Rok RIV

2010

Vydáno

15.06.2010

Nakladatel

International Cartografic Association

Místo

Nessebar, Bulgaria

Strany od

1

Strany do

9

Strany počet

9

BibTex


@inproceedings{BUT35813,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš} and Aleš {Dráb}",
 title="Usage of GIS Technology in Civil Engineering.",
 annote="GIS technology is more and more used even in the technical practice of a construction industry. In the preparatory phase of the construction, the problems of a spatial positioning (location) of the construction have to be solved jointly with the checking of the feasibility and purposefulness, the traffic projects are worked out, and the alternative, more detailed solutions of technical problems are designed. At project development there are used various forms of initial documents, results of the actual data gathering and surveys, map sheets, photographs, previous documents referring to the problems solved, and appropriate legal and technical standards.
The article presents the experience with the issue of GIS in construction in preparation of buildings, in the implementation phase of the construction in GIS. It presents a model of information system construction and technology of mobile GIS for data collection and use of mobile GIS in water management.",
 address="International Cartografic Association",
 booktitle="3rd International Conference on Cartography & GIS",
 chapter="35813",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="International Cartografic Association",
 year="2010",
 month="june",
 pages="1--9",
 publisher="International Cartografic Association",
 type="conference paper"
}