Detail publikace

Optimalizace návrhu solárního kolektorového systému pomocí energetické simulace

JAROŠ, M. PECH, O. HRBATA, J.

Originální název

Optimalizace návrhu solárního kolektorového systému pomocí energetické simulace

Český název

Optimalizace návrhu solárního kolektorového systému pomocí energetické simulace

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Článek porovnává výsledky jednoduché kalkulace energetického přínosu solárního kolektorového systému, používaného pro vytápění a přípravu teplé vody v nízkoenergetickém rodinném domě, s celoroční energetickou simulací jeho provozu. Stanoven je vhodný počet kolektorů různého typu, předpokládané energetické úspory a z nich plynoucí ekonomická návratnost investice. Získané výsledky ukazují, že jednoduchý kalkulační výpočet výrazně nadhodnocuje odhad energetic-kých úspor a pro věrohodný návrh solárních systémů je nutno použít detailní energetickou simulaci.

Český abstrakt

Článek porovnává výsledky jednoduché kalkulace energetického přínosu solárního kolektorového systému, používaného pro vytápění a přípravu teplé vody v nízkoenergetickém rodinném domě, s celoroční energetickou simulací jeho provozu. Stanoven je vhodný počet kolektorů různého typu, předpokládané energetické úspory a z nich plynoucí ekonomická návratnost investice. Získané výsledky ukazují, že jednoduchý kalkulační výpočet výrazně nadhodnocuje odhad energetic-kých úspor a pro věrohodný návrh solárních systémů je nutno použít detailní energetickou simulaci.

Klíčová slova

solární kolektory, vytápění, ohřev teplé vody, energetická simulace

Rok RIV

2010

Vydáno

08.11.2010

Nakladatel

IBPSA-CZ

Místo

Praha

ISBN

978-80-254-8661-0

Kniha

Sborník 6. konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2010

Číslo edice

1

Strany od

55

Strany do

60

Strany počet

6

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT35780,
 author="Michal {Jaroš} and Ondřej {Pech} and Jiří {Hrbata}",
 title="Optimalizace návrhu solárního kolektorového systému pomocí energetické simulace",
 annote="Článek porovnává výsledky jednoduché kalkulace energetického přínosu solárního kolektorového systému, používaného pro vytápění a přípravu teplé vody v nízkoenergetickém rodinném domě, s celoroční energetickou simulací jeho provozu. Stanoven je vhodný počet kolektorů různého typu, předpokládané energetické úspory a z nich plynoucí ekonomická návratnost investice. Získané výsledky ukazují, že jednoduchý kalkulační výpočet výrazně nadhodnocuje odhad energetic-kých úspor a pro věrohodný návrh solárních systémů je nutno použít detailní energetickou simulaci.",
 address="IBPSA-CZ",
 booktitle="Sborník 6. konference IBPSA-CZ Simulace budov a techniky prostředí 2010",
 chapter="35780",
 howpublished="print",
 institution="IBPSA-CZ",
 year="2010",
 month="november",
 pages="55--60",
 publisher="IBPSA-CZ",
 type="conference paper"
}