Detail publikace

Numerická simulace proudění v realistickém modelu horních cest dýchacích

ELCNER, J. FORMAN, M. JEDELSKÝ, J. LÍZAL, F. JÍCHA, M.

Originální název

Numerical simulation of air flow in a realistic model of the human upper airways

Český název

Numerická simulace proudění v realistickém modelu horních cest dýchacích

Anglický název

Numerical simulation of air flow in a realistic model of the human upper airways

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

This article deals with the numerical simulation of air flow in a realistic model of the human upper airways and a comparison of calculated velocity profiles with experimental results. The realistic model of the upper respiratory tract used for the comparison includes the larynx, trachea and bronchial tree to the fourth generation of branching. The numerical simulation employs URANS approach for cyclic flow regime which represents inspiration and expiration of air by sinusoidal function for the air flow rate of 15 l/min. The experimental measurement is performed using Phase-Doppler Particle Anemometry (P/DPA) on the same geometry as the simulation. The velocity data are compared at several points in the trachea, and in the first and second generation of the bronchial tree. Specific air flow characteristics are documented and discussed based on results of the numerical simulation of the velocity field.

Český abstrakt

Tento článek se zabývá numerickou simulací proudění v realistickém modelu horních cest dýchacích a ověřením vypočtených hodnot pomocí dat z experimentu. Model použitý pro srovnání obsahuje hrtan, tracheu a bronchiální strom do čtvrté generace větvení. Simulace využívá model URANS k simulování cyklického režimu dýchání o objemovém toku 15 l/min. Experimenty byly provedeny pomocí fázové dopplerovské anemometrie (P/DPA) na totožné geometrii jako simulace. Hodnoty rychlostí byly srovnávány v několika bodech v trachey a v první a druhé generaci bronchiálního stromu.

Anglický abstrakt

This article deals with the numerical simulation of air flow in a realistic model of the human upper airways and a comparison of calculated velocity profiles with experimental results. The realistic model of the upper respiratory tract used for the comparison includes the larynx, trachea and bronchial tree to the fourth generation of branching. The numerical simulation employs URANS approach for cyclic flow regime which represents inspiration and expiration of air by sinusoidal function for the air flow rate of 15 l/min. The experimental measurement is performed using Phase-Doppler Particle Anemometry (P/DPA) on the same geometry as the simulation. The velocity data are compared at several points in the trachea, and in the first and second generation of the bronchial tree. Specific air flow characteristics are documented and discussed based on results of the numerical simulation of the velocity field.

Klíčová slova

CFD, Plíce, Proudová pole

Rok RIV

2010

Vydáno

24.11.2010

Nakladatel

Technical university of Liberec

Místo

Liberec

ISBN

978-80-7372-670-6

Kniha

International conference Experimental Fluid Mechanics 2010 Conference Proceedings Volume 1

Strany od

115

Strany do

119

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT35365,
 author="Jakub {Elcner} and Matěj {Forman} and Jan {Jedelský} and František {Lízal} and Miroslav {Jícha}",
 title="Numerical simulation of air flow in a realistic model of the human upper airways",
 annote="This article deals with the numerical simulation of air flow in a realistic model of the human upper airways and a comparison of calculated velocity profiles with experimental results. The realistic model of the upper respiratory tract used for the comparison includes the larynx, trachea and bronchial tree to the fourth generation of branching. The numerical simulation employs URANS approach for cyclic flow regime which represents inspiration and expiration of air by sinusoidal function for the air flow rate of 15 l/min. The experimental measurement is performed using Phase-Doppler Particle Anemometry (P/DPA) on the same geometry as the simulation. The velocity data are compared at several points in the trachea, and in the first and second generation of the bronchial tree. Specific air flow characteristics are documented and discussed based on results of the numerical simulation of the velocity field.",
 address="Technical university of Liberec",
 booktitle="International conference Experimental Fluid Mechanics 2010 Conference Proceedings Volume 1",
 chapter="35365",
 howpublished="print",
 institution="Technical university of Liberec",
 year="2010",
 month="november",
 pages="115--119",
 publisher="Technical university of Liberec",
 type="conference paper"
}