Detail publikace

Vlastnosti oceli Eurofer97 pro vyvíjené fůzní a štěpné reaktory

STRATIL, L. HADRABA, H. DLOUHÝ, I.

Originální název

Vlastnosti oceli Eurofer97 pro vyvíjené fůzní a štěpné reaktory

Český název

Vlastnosti oceli Eurofer97 pro vyvíjené fůzní a štěpné reaktory

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Feriticko-martenzitické oceli vykazují omezené tečení a větší odolnost efektů vlivem helia a mohou být vyrobeny s nízko-aktivní kompozicí. Tyto vlastnosti z nich dělají refenční oceli pro vývoj plodivé obálky ve fúzních elektrárnách a také pro komponenty štěpných elektráren. Eurofer97 je v současnosti charakterizován v laboratořích EU za účelem získání návrhových dat pro moduly obálky, které budou testovány v mezinárodním termonukleárním experimentálním reaktoru (ITER). V tomto příspěvku jsou stručně představeny metalurgické (mikrostrukutní a mechanické) vlastnosti a tepelné zpracování pro popsané aplikace.

Český abstrakt

Feriticko-martenzitické oceli vykazují omezené tečení a větší odolnost efektů vlivem helia a mohou být vyrobeny s nízko-aktivní kompozicí. Tyto vlastnosti z nich dělají refenční oceli pro vývoj plodivé obálky ve fúzních elektrárnách a také pro komponenty štěpných elektráren. Eurofer97 je v současnosti charakterizován v laboratořích EU za účelem získání návrhových dat pro moduly obálky, které budou testovány v mezinárodním termonukleárním experimentálním reaktoru (ITER). V tomto příspěvku jsou stručně představeny metalurgické (mikrostrukutní a mechanické) vlastnosti a tepelné zpracování pro popsané aplikace.

Klíčová slova

Eurofer97, metalurgické vlastnosti, ITER

Rok RIV

2009

Vydáno

03.12.2009

Nakladatel

Dlouhý Ivo ; Švejcar Jiří ; Mojmír Šob . - Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2009

Místo

Brno

ISBN

978-80-254-6070-2

Kniha

Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2009. Sborník doktorské konference.

Číslo edice

1

Strany od

65

Strany do

74

Strany počet

10

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT35275,
 author="Luděk {Stratil} and Hynek {Hadraba} and Ivo {Dlouhý}",
 title="Vlastnosti oceli Eurofer97 pro vyvíjené fůzní a štěpné reaktory",
 annote="Feriticko-martenzitické oceli vykazují omezené tečení a větší odolnost efektů vlivem helia a mohou být vyrobeny s nízko-aktivní kompozicí. Tyto vlastnosti z nich dělají refenční oceli pro vývoj plodivé obálky ve fúzních elektrárnách a také pro komponenty štěpných elektráren. Eurofer97 je v současnosti charakterizován v laboratořích EU za účelem získání návrhových dat pro moduly obálky, které budou testovány v mezinárodním termonukleárním experimentálním reaktoru (ITER). V tomto příspěvku jsou stručně představeny metalurgické (mikrostrukutní a mechanické) vlastnosti a tepelné zpracování pro popsané aplikace.",
 address="Dlouhý Ivo ; Švejcar Jiří ; Mojmír Šob . - Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2009",
 booktitle="Víceúrovňový design pokrokových materiálů - 2009. Sborník doktorské konference.",
 chapter="35275",
 howpublished="print",
 institution="Dlouhý Ivo ; Švejcar Jiří ; Mojmír Šob . - Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2009",
 year="2009",
 month="december",
 pages="65--74",
 publisher="Dlouhý Ivo ; Švejcar Jiří ; Mojmír Šob . - Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2009",
 type="conference paper"
}