Detail publikace

Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe

HOBST, L. KOUDELKA, M. LÁNÍK, J. VÍTEK, L. MIČKA, T.

Originální název

Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe

Český název

Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V rámci výzkumných projektů na ÚSZK FAST VUT v Brně jsou zkoumány možnosti využití nedestruktivních metod pro diagnostiku konstrukcí. Ze stavební praxe je známo, že pokud prováděcí firyx realizují dodatečné kotvení nosných konstrukcí, ne vždy tato kotvení odpovídají projektu. proto byla odzkoušena nedestruktivní metoda, která umožňu je s velkou přesností stanovit délku ukotvení.

Český abstrakt

V rámci výzkumných projektů na ÚSZK FAST VUT v Brně jsou zkoumány možnosti využití nedestruktivních metod pro diagnostiku konstrukcí. Ze stavební praxe je známo, že pokud prováděcí firyx realizují dodatečné kotvení nosných konstrukcí, ne vždy tato kotvení odpovídají projektu. proto byla odzkoušena nedestruktivní metoda, která umožňu je s velkou přesností stanovit délku ukotvení.

Klíčová slova

nedestruktivní zkoušky, ultrazvuk, ultrazvuková impulzní metoda, dodatečné kotvy

Vydáno

19.05.2010

Nakladatel

Sdružení pro sanace betonových konstrukcí

Místo

Brno

Strany od

67

Strany do

77

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT35057,
 author="Leonard {Hobst} and Martin {Koudelka} and Jaromír {Láník} and Lubomír {Vítek} and Tomáš {Mička}",
 title="Zhotovení a diagnostika kotev do betonu - Příklady z praxe",
 annote="V rámci výzkumných projektů na ÚSZK FAST VUT v Brně jsou zkoumány možnosti využití nedestruktivních metod pro diagnostiku konstrukcí. Ze stavební praxe je známo, že pokud prováděcí firyx realizují dodatečné kotvení nosných konstrukcí, ne vždy tato kotvení odpovídají projektu. proto byla odzkoušena nedestruktivní metoda, která umožňu je s velkou přesností stanovit délku ukotvení.",
 address="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 booktitle="XX. mezinárodní sympozium SANACE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 2010, Sborník přednášek",
 chapter="35057",
 howpublished="print",
 institution="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 year="2010",
 month="may",
 pages="67--77",
 publisher="Sdružení pro sanace betonových konstrukcí",
 type="conference paper"
}