Detail publikace

URČOVÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ METODY PRO MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU POMOCÍ TERMOVIZE

PEŠEK, M. PAVELEK, M.

Originální název

URČOVÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ METODY PRO MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU POMOCÍ TERMOVIZE

Český název

URČOVÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ METODY PRO MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU POMOCÍ TERMOVIZE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá měřením statických a dynamických vlastností metody pro měření teplot vzduchu pomocí termovizní kamery. Tato metoda vyžaduje vložit např. do neizotermního proudu vzduchu arch papíru nebo jiného materiálu a na něm lze poté sledovat rozložení teplot vzduchu. Mezi statické vlastnosti patří především emisivita materiálu ? [-], mezi hlavní dynamické vlastnosti patří zejména časová konstanta ? [s]. Emisivita zkoumaných materiálů byla stanovena na zahřívaných vzorcích v prostoru s homogenní radiační teplotou TR [K]. Pomocí skokové změny teplot v okolí zkoumaného druhu materiálu byly analyzovány jejich časové konstanty. V závěru je proveden výběr vhodných materiálů s co možná největší emisivitou a s minimální časovou konstantou.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá měřením statických a dynamických vlastností metody pro měření teplot vzduchu pomocí termovizní kamery. Tato metoda vyžaduje vložit např. do neizotermního proudu vzduchu arch papíru nebo jiného materiálu a na něm lze poté sledovat rozložení teplot vzduchu. Mezi statické vlastnosti patří především emisivita materiálu ? [-], mezi hlavní dynamické vlastnosti patří zejména časová konstanta ? [s]. Emisivita zkoumaných materiálů byla stanovena na zahřívaných vzorcích v prostoru s homogenní radiační teplotou TR [K]. Pomocí skokové změny teplot v okolí zkoumaného druhu materiálu byly analyzovány jejich časové konstanty. V závěru je proveden výběr vhodných materiálů s co možná největší emisivitou a s minimální časovou konstantou.

Klíčová slova

Termovize, emisivita, časová konstanta

Rok RIV

2010

Vydáno

23.06.2010

ISBN

978-80-248-2244-0

Kniha

SETKÁNÍ KATEDER MECHANIKY TEKUTIN A TERMOMECHANIKY

Strany od

227

Strany do

230

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT34896,
  author="Martin {Pešek} and Milan {Pavelek}",
  title="URČOVÁNÍ STATICKÝCH A DYNAMICKÝCH VLASTNOSTÍ METODY PRO MĚŘENÍ TEPLOT VZDUCHU POMOCÍ TERMOVIZE",
  annote="Příspěvek se zabývá měřením statických a dynamických vlastností metody pro měření teplot vzduchu pomocí termovizní kamery. Tato metoda vyžaduje vložit např. do neizotermního proudu vzduchu arch papíru nebo jiného materiálu a na něm lze poté sledovat rozložení teplot vzduchu. Mezi statické vlastnosti patří především emisivita materiálu ? [-], mezi hlavní dynamické vlastnosti patří zejména časová konstanta ? [s]. Emisivita zkoumaných materiálů byla stanovena na zahřívaných vzorcích v prostoru s homogenní radiační teplotou TR [K]. Pomocí skokové změny teplot v okolí zkoumaného druhu materiálu byly analyzovány jejich časové konstanty. V závěru je proveden výběr vhodných materiálů s co možná největší emisivitou a s minimální časovou konstantou.",
  booktitle="SETKÁNÍ KATEDER MECHANIKY TEKUTIN A TERMOMECHANIKY",
  chapter="34896",
  howpublished="print",
  year="2010",
  month="june",
  pages="227--230",
  type="conference paper"
}