Detail publikace

Rozměřování vícesvodových signálů EKG s využitím vlnkové transformace: vyhodnocení na standardní databázi CSE

VÍTEK, M. HRUBEŠ, J. KOZUMPLÍK, J.

Originální název

A Wavelet-Based ECG Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database

Český název

Rozměřování vícesvodových signálů EKG s využitím vlnkové transformace: vyhodnocení na standardní databázi CSE

Anglický název

A Wavelet-Based ECG Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

In this paper, we present simple and fast approach for electrocardiogram (ECG) delineation based on a continuous wavelet transform (CWT). The presented algorithm was evaluated on the standard CSE database. Calculated standard deviations for 12 standard leads were much smaller than given accepted tolerances for most of the characteristic points and standard deviations for Frank leads accomplished given tolerances for most of the characteristic points. The proposed algorithm did well in comparison with other algorithms.

Český abstrakt

V tomto článku jsme představili jednoduchý a rychlý přístup pro rozměření elektrokardiogramů (EKG), který je založen na spojité vlnkové transformaci (CWT). Navržený algoritmus byl otestován na standardní databázi CSE. Vypočtené směrodatné odchylky při použití 12 standarních svodů byly mnohem menší, než stanovené meze a směrodatné odchylky při použití Frankových svodů splnily stanovené meze pro většinu charakteristických bodů. Představený algoritmus si vedl dobře ve srovnání s jinými rozměřovacími algoritmy.

Anglický abstrakt

In this paper, we present simple and fast approach for electrocardiogram (ECG) delineation based on a continuous wavelet transform (CWT). The presented algorithm was evaluated on the standard CSE database. Calculated standard deviations for 12 standard leads were much smaller than given accepted tolerances for most of the characteristic points and standard deviations for Frank leads accomplished given tolerances for most of the characteristic points. The proposed algorithm did well in comparison with other algorithms.

Klíčová slova

rozměření EKG, vlnková transformace, vícesvodové EKG

Rok RIV

2009

Vydáno

07.09.2009

Nakladatel

Springer

Místo

Heidelberg

ISBN

978-3-642-03881-5

Kniha

World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany

Strany od

177

Strany do

180

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT34306,
 author="Martin {Vítek} and Jan {Hrubeš} and Jiří {Kozumplík}",
 title="A Wavelet-Based ECG Delineation in Multilead ECG Signals: Evaluation on the CSE Database",
 annote="In this paper, we present simple and fast approach for electrocardiogram (ECG) delineation based on a continuous wavelet transform (CWT). The presented algorithm was evaluated on the standard CSE database. Calculated standard deviations for 12 standard leads were much smaller than given accepted tolerances for most of the characteristic points and standard deviations for Frank leads accomplished given tolerances for most of the characteristic points. The proposed algorithm did well in comparison with other algorithms.",
 address="Springer",
 booktitle="World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, September 7 - 12, 2009, Munich, Germany",
 chapter="34306",
 howpublished="online",
 institution="Springer",
 year="2009",
 month="september",
 pages="177--180",
 publisher="Springer",
 type="conference paper"
}