Detail publikace

Obnovitelné zdroje v elektrizační soustavě

NOVOTNÝ, J. PTÁČEK, M. MATOUŠEK, A.

Originální název

Obnovitelné zdroje v elektrizační soustavě

Český název

Obnovitelné zdroje v elektrizační soustavě

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tento příspěvek je zaměřen na zhodnocení problematiky obnovitelných zdrojů pracujících v elektrizační soustavě v České republice. Zabývá se zejména zhodnocením fotovoltaických a větrných elektráren, které zaznamenaly razantní rozvoj a dostává se jim významné legislativní podpory. Jejich výkonový rozvoj je zde zmapován od roku 2001 až do současnosti. Dále jsou teoreticky analyzovány různé provozní stavy jednotlivých typů těchto výrobních systémů, se zaměřením jejich vliv na chod a stabilitu české elektrizační soustavy. Na závěr jsou blíže popsány možnosti regulace elektrizační soustavy s ohledem na další rostoucí výkon především fotovoltaických elektráren.

Český abstrakt

Tento příspěvek je zaměřen na zhodnocení problematiky obnovitelných zdrojů pracujících v elektrizační soustavě v České republice. Zabývá se zejména zhodnocením fotovoltaických a větrných elektráren, které zaznamenaly razantní rozvoj a dostává se jim významné legislativní podpory. Jejich výkonový rozvoj je zde zmapován od roku 2001 až do současnosti. Dále jsou teoreticky analyzovány různé provozní stavy jednotlivých typů těchto výrobních systémů, se zaměřením jejich vliv na chod a stabilitu české elektrizační soustavy. Na závěr jsou blíže popsány možnosti regulace elektrizační soustavy s ohledem na další rostoucí výkon především fotovoltaických elektráren.

Klíčová slova

Sluneční elektrárna,větrná elektrárna, rozvodná soustava

Rok RIV

2010

Vydáno

18.05.2010

Nakladatel

Slovak University of Technology in Bratislava

Místo

Tatranské Matliare, Slovakia

ISBN

978-80-89402-24-3

Kniha

Proceedings of the 1st International Scientific Conference Renewable Energy Sources 2010

Edice

First

Číslo edice

1

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT34025,
 author="Jan {Novotný} and Michal {Ptáček} and Antonín {Matoušek}",
 title="Obnovitelné zdroje v elektrizační soustavě",
 annote="Tento příspěvek je zaměřen na zhodnocení problematiky obnovitelných zdrojů pracujících v elektrizační soustavě v České republice. Zabývá se zejména zhodnocením fotovoltaických a větrných elektráren, které zaznamenaly razantní rozvoj a dostává se jim významné legislativní podpory. Jejich výkonový rozvoj je zde zmapován od roku 2001 až do současnosti. Dále jsou teoreticky analyzovány různé provozní stavy jednotlivých typů těchto výrobních systémů, se zaměřením jejich vliv na chod a stabilitu české elektrizační soustavy. Na závěr jsou blíže popsány možnosti regulace elektrizační soustavy s ohledem na další rostoucí výkon především fotovoltaických elektráren.",
 address="Slovak University of Technology in Bratislava",
 booktitle="Proceedings of the 1st International Scientific Conference Renewable Energy Sources 2010",
 chapter="34025",
 edition="First",
 howpublished="electronic, physical medium",
 institution="Slovak University of Technology in Bratislava",
 year="2010",
 month="may",
 pages="1--5",
 publisher="Slovak University of Technology in Bratislava",
 type="conference paper"
}