Detail publikace

Platforma pro výuku GIS na VUT v Brně.

BARTONĚK, D. BUREŠ, J.

Originální název

Platforma pro výuku GIS na VUT v Brně.

Český název

Platforma pro výuku GIS na VUT v Brně.

Anglický název

Platform for GIS Tuition at Brno University of Technology.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek informuje o stavu platformy geografických informačních systémů (GIS) využívaných pro výuku na VUT v Brně. Technologie GIS byly využívány na VUT v Brně v omezeném rozsahu již počátkem 90. let, ale zejména finanční nedostupnost neumožňovala jejich masovější uplatnění v širším měřítku. S podporou rozvojových projektů se stala platforma GIS již před třemi lety na VUT v Brně nedílnou součástí akreditovaných studijních programů. Dosavadní informační infrastruktura byla doplněna o nezbytné programové systémy Geomedia 6.0 (Intergraph) a Arc/Info (ESRI), které jsou všeobecně rozšířenými platformami. Z iniciativy Ústavu geodézie Fakulty stavební byl vybudován datový sklad GIS pro potřeby výuky na VUT v Brně, který obsahuje všechny typy základních mapových děl ČR a další typy dat (ZABAGED, Ortofoto, ZM ČR různých měřítek, katastrální mapy, účelové mapy, historické mapy, speciální data - laserscanning, DMT, družicová data, aj.) v zájmových lokalitách. Datový sklad je průběžně doplňován. Na základě jednotné multidisciplinární platformy GIS se podařilo integrovat zájmy několika dílčích oborů a pracovišť např. oboru Geodézie a kartografie (aplikace v oblasti katastru nemovitostí, geologie a geodynamiky, GIS malých obcí aj.), oboru Vodního hospodářství a vodních staveb (řešení v oblasti hydrologie), oboru Konstrukce a dopravní stavby (GIS v dopravě) a dalších. Informační infrastruktura je garantována na Fakultě stavební specializovaným pracovištěm Automatizace inženýrských úloh a informatiky, v rámci VUT v Brně pak Fakultou informačních technologií. K současným trendům se řadí i programové řešení úloh v Open GIS systémech (Grass). Článek bude doplněn o ukázku výsledků dosud řešených úkolů v oblasti GIS na Ústavu geodézie, Fakulty stavební, VUT v Brně.

Český abstrakt

Příspěvek informuje o stavu platformy geografických informačních systémů (GIS) využívaných pro výuku na VUT v Brně. Technologie GIS byly využívány na VUT v Brně v omezeném rozsahu již počátkem 90. let, ale zejména finanční nedostupnost neumožňovala jejich masovější uplatnění v širším měřítku. S podporou rozvojových projektů se stala platforma GIS již před třemi lety na VUT v Brně nedílnou součástí akreditovaných studijních programů. Dosavadní informační infrastruktura byla doplněna o nezbytné programové systémy Geomedia 6.0 (Intergraph) a Arc/Info (ESRI), které jsou všeobecně rozšířenými platformami. Z iniciativy Ústavu geodézie Fakulty stavební byl vybudován datový sklad GIS pro potřeby výuky na VUT v Brně, který obsahuje všechny typy základních mapových děl ČR a další typy dat (ZABAGED, Ortofoto, ZM ČR různých měřítek, katastrální mapy, účelové mapy, historické mapy, speciální data - laserscanning, DMT, družicová data, aj.) v zájmových lokalitách. Datový sklad je průběžně doplňován. Na základě jednotné multidisciplinární platformy GIS se podařilo integrovat zájmy několika dílčích oborů a pracovišť např. oboru Geodézie a kartografie (aplikace v oblasti katastru nemovitostí, geologie a geodynamiky, GIS malých obcí aj.), oboru Vodního hospodářství a vodních staveb (řešení v oblasti hydrologie), oboru Konstrukce a dopravní stavby (GIS v dopravě) a dalších. Informační infrastruktura je garantována na Fakultě stavební specializovaným pracovištěm Automatizace inženýrských úloh a informatiky, v rámci VUT v Brně pak Fakultou informačních technologií. K současným trendům se řadí i programové řešení úloh v Open GIS systémech (Grass). Článek bude doplněn o ukázku výsledků dosud řešených úkolů v oblasti GIS na Ústavu geodézie, Fakulty stavební, VUT v Brně.

Anglický abstrakt

Topic of this paper is the platform for GIS tuition at Brno University of Technology (BUT). The GIS platform has been in use at BUT Brno in a limited extent since as early as the 90's, but as it was out of acceptable price range the application in greater extent was not possible. With support of several research projects the GIS platform became part and parcel of accredited study programs at BUT Brno three years ago. Current informatics infrastructure was completed with necessary systems Geomedia 6.0 (Intergraph) and Arc/Info (ESRI), which are commonly widespread platforms. Products ESRI - ArcGIS including Leica Extensions for ArcGIS are in number of 300 licences of 10 various modules used through net interface at disposal. Multidisciplinary usage is ensured by data warehouse GIS BUT. Hardware for the platform is the server HP Proliant DL380 G5 rack with 2x Quad-Core Intel Xeon Processor E5440 (2,83 GHz, 80 Watts, 1333 FSB), 32 GB RAM memory PC2-5300 Fully Buffered DIMMs (DDR2-667) with Advanced ECC, disc space 8x 146 GB HDD SAS 10000 rps, Hot-plug and net interface 2x Gbit LAN. ArcGIS requires database connectivity. As the university information system and additional university applications are in the long term based on Microsoft technology, in this case the platform MS SQL 2008 in 64 bits version was also used. The GIS data warehouse for the needs of tuition at BUT Brno on initiation of Institute of Geodesy, Faculty of Civil Engineering, has been established. It contains all types of basic maps of ČR and other types of data (ZABAGED, Orthophoto, BM - CR of various scales, cadastral maps, purpose-built maps, historical maps, special data - laserscanning, DMT, satellite data and others) in the localities of interest. The data warehouse is continuously supplemented. A part of GIS platform is a catalogue of maps containing fragments of cadastral, civilian and military map works since 1825 till now. On the basis of standard multidisciplinary GIS platform the interests of several individual branches and worksites have succeeded in integrating e.g.: branch of Geodesy and Cartography (application in range of real estate cadastre, geology and geodynamics, GIS of small municipalities and others), branch of Water Management and Water Structures (solution in the field of hydrology), branch of Construction and Traffic Structures (GIS in traffic) and others. Informatics infrastructure is guaranteed at Faculty of Civil Engineering by Institute of Computer Aided Engineering and Computer Science, within the BUT by Faculty of Information Technology. The software solution of tasks in Open-GIS systems (Grass) ranks among contemporary trends. This article will be completed with demo results of hitherto solved tasks in the GIS sphere at the Institute of Geodesy, Faculty of Civil Engineering, BUT.

Klíčová slova

GIS, datový sklad, platforma, univerzita

Rok RIV

2009

Vydáno

25.01.2009

Nakladatel

TANGER, spol. s r.o.

Místo

Ostrava

ISBN

978-80-87294-00-0

Kniha

Sborník/Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2009

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

119

Strany do

126

Strany počet

8

BibTex


@inproceedings{BUT33376,
 author="Dalibor {Bartoněk} and Jiří {Bureš}",
 title="Platforma pro výuku GIS na VUT v Brně.",
 annote="Příspěvek informuje o stavu platformy geografických informačních systémů (GIS) využívaných pro výuku na VUT v Brně. Technologie GIS byly využívány na VUT v Brně v omezeném rozsahu již počátkem 90. let, ale zejména finanční nedostupnost neumožňovala jejich masovější uplatnění v širším měřítku. S podporou rozvojových projektů se stala platforma GIS již před třemi lety na VUT v Brně nedílnou součástí akreditovaných studijních programů. Dosavadní informační infrastruktura byla doplněna o nezbytné programové systémy Geomedia 6.0 (Intergraph) a Arc/Info (ESRI), které jsou všeobecně rozšířenými platformami. Z iniciativy Ústavu geodézie Fakulty stavební byl vybudován datový sklad GIS pro potřeby výuky na VUT v Brně, který obsahuje všechny typy základních mapových děl ČR a další typy dat (ZABAGED, Ortofoto, ZM ČR různých měřítek, katastrální mapy, účelové mapy, historické mapy, speciální data - laserscanning, DMT, družicová data, aj.) v zájmových lokalitách. Datový sklad je průběžně doplňován. Na základě jednotné multidisciplinární platformy GIS se podařilo integrovat zájmy několika dílčích oborů a pracovišť např. oboru Geodézie a kartografie (aplikace v oblasti katastru nemovitostí, geologie a geodynamiky, GIS malých obcí aj.), oboru Vodního hospodářství a vodních staveb (řešení v oblasti hydrologie), oboru Konstrukce a dopravní stavby (GIS v dopravě) a dalších. Informační infrastruktura je garantována na Fakultě stavební specializovaným pracovištěm Automatizace inženýrských úloh a informatiky, v rámci VUT v Brně pak Fakultou informačních technologií. K současným trendům se řadí i programové řešení úloh v Open GIS systémech (Grass). Článek bude doplněn o ukázku výsledků dosud řešených úkolů v oblasti GIS na Ústavu geodézie, Fakulty stavební, VUT v Brně.",
 address="TANGER, spol. s r.o.",
 booktitle="Sborník/Proceedings - Symposium GIS Ostrava 2009",
 chapter="33376",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="TANGER, spol. s r.o.",
 year="2009",
 month="january",
 pages="119--126",
 publisher="TANGER, spol. s r.o.",
 type="conference paper"
}