Detail publikace

Experimentální studium depozice aerosolu v realistickém modelu plic

LÍZAL, F. ELCNER, J. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

EXPERIMENTAL STUDY OF AEROSOL DEPOSITION IN A REALISTIC MODEL OF THE LUNG

Český název

Experimentální studium depozice aerosolu v realistickém modelu plic

Anglický název

EXPERIMENTAL STUDY OF AEROSOL DEPOSITION IN A REALISTIC MODEL OF THE LUNG

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The inhalation route for administration of medicaments is becoming more and more popular in recent years. The reason is non-invasiveness of the method and instantaneous absorption of drugs to the blood circulation. It is necessary to deliver exact amount of drug to the specific segment because of occurrence of diverse diseases in different segments of lungs. The aim of our work is to contribute to better understanding of transport and deposition of aerosolized drugs in lungs and hence to more effective treatment of respiratory diseases due to the targeted drug delivery. We provided measurements of aerosol deposition in segmented realistic model of lungs without a mouth cavity. Monodisperse particles marked with fluorescein were supplied to the model. The model was then disassembled to segments and each segment was rinsed with isopropanol, whereby fluorescent samples were created. Each sample was analysed by fluorometer and an amount of aerosol deposited in the segment was calculated. Experiences obtained by this study were used for creation of a new model with the mouth cavity. This model will be used for future studies with porous and fiber aerosols.

Český abstrakt

Inhalační cesta k podání léčiv je v posledních letech stále populárnější. Důvodem je neinvazivnost metody a okamžité vstřebávání léků do krevního oběhu. často je nutné dodat přesné množství léku do konkrétní oblasti plic z důvodu výskytu různých chorob v různých segmentech plic. Cílem naší práce je přispět k lepšímu pochopení transportu a depozice aerosolu v plicích a tím i k účinnější léčbě respiračních onemocnění. Provedli jsme měření depozice aerosolu v segmentovém realistickém model plic bez ústní dutiny. Monodisperzní částice označené fluoresceinem byly dodávány do modelu. Model byl pak rozebrán na segmenty a každý segment byl vypláchnut isopropanolem, čímž byly vytvořeny fluorescenční vzorky. Každý vzorek byl analyzován fluorometrem a množství aerosolu usazeného v segmentu tak bylo přesně určeno. Zkušenosti získané při této studii byly použity pro vytvoření nového modelu s ústní dutinou. Tento model bude použit pro budoucí studium s porézními a vláknovými aerosoly.

Anglický abstrakt

The inhalation route for administration of medicaments is becoming more and more popular in recent years. The reason is non-invasiveness of the method and instantaneous absorption of drugs to the blood circulation. It is necessary to deliver exact amount of drug to the specific segment because of occurrence of diverse diseases in different segments of lungs. The aim of our work is to contribute to better understanding of transport and deposition of aerosolized drugs in lungs and hence to more effective treatment of respiratory diseases due to the targeted drug delivery. We provided measurements of aerosol deposition in segmented realistic model of lungs without a mouth cavity. Monodisperse particles marked with fluorescein were supplied to the model. The model was then disassembled to segments and each segment was rinsed with isopropanol, whereby fluorescent samples were created. Each sample was analysed by fluorometer and an amount of aerosol deposited in the segment was calculated. Experiences obtained by this study were used for creation of a new model with the mouth cavity. This model will be used for future studies with porous and fiber aerosols.

Klíčová slova

realistický model plic, model plic, depozice v plicích, depozice aerosolu, aerosol

Rok RIV

2010

Vydáno

23.06.2010

Nakladatel

VŠB - TU Ostrava

Místo

Rožnov pod Radhoštěm

ISBN

978-80-248-2244-0

Kniha

XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky

Strany od

175

Strany do

178

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT33324,
 author="František {Lízal} and Jakub {Elcner} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="EXPERIMENTAL STUDY OF AEROSOL DEPOSITION IN A REALISTIC MODEL OF THE LUNG",
 annote="The inhalation route for administration of medicaments is becoming more and more popular in recent years. The reason is non-invasiveness of the method and instantaneous absorption of drugs to the blood circulation. It is necessary to deliver exact amount of drug to the specific segment because of occurrence of diverse diseases in different segments of lungs. The aim of our work is to contribute to better understanding of transport and deposition of aerosolized drugs in lungs and hence to more effective treatment of respiratory diseases due to the targeted drug delivery. We provided measurements of aerosol deposition in segmented realistic model of lungs without a mouth cavity. Monodisperse particles marked with fluorescein were supplied to the model. The model was then disassembled to segments and each segment was rinsed with isopropanol, whereby fluorescent samples were created. Each sample was analysed by fluorometer and an amount of aerosol deposited in the segment was calculated. Experiences obtained by this study were used for creation of a new model with the mouth cavity. This model will be used for future studies with porous and fiber aerosols.",
 address="VŠB - TU Ostrava",
 booktitle="XXIX. mezinárodní konference Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky",
 chapter="33324",
 howpublished="print",
 institution="VŠB - TU Ostrava",
 year="2010",
 month="june",
 pages="175--178",
 publisher="VŠB - TU Ostrava",
 type="conference paper"
}