Detail publikace

Inovace zvyšující výkonnost podniku

BARTOŠ, V.

Originální název

Inovace zvyšující výkonnost podniku

Český název

Inovace zvyšující výkonnost podniku

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek vychází z poznatků, získaných v rámci řešení projektu, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků státního rozpočtu České republiky: Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284). Inovace představují jeden z hlavních faktorů úspěchu a napomáhají při zvyšování výkonnosti podniku. Řídící pracovníci obvykle používají nevhodné ukazatele pro inovační činnost, které nejsou příliš svázány s cílem inovací. Tento článek nastiňuje překážky, které snižují výkonnost podniku, ale také způsoby jak tyto překážky zdolat.

Český abstrakt

Příspěvek vychází z poznatků, získaných v rámci řešení projektu, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků státního rozpočtu České republiky: Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284). Inovace představují jeden z hlavních faktorů úspěchu a napomáhají při zvyšování výkonnosti podniku. Řídící pracovníci obvykle používají nevhodné ukazatele pro inovační činnost, které nejsou příliš svázány s cílem inovací. Tento článek nastiňuje překážky, které snižují výkonnost podniku, ale také způsoby jak tyto překážky zdolat.

Klíčová slova

inovace, výkonnost, management

Rok RIV

2007

Vydáno

29.11.2007

Nakladatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Místo

Zlín

ISBN

978-80-7318-646-3

Kniha

Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe"

Strany od

14

Strany do

14

Strany počet

100

BibTex


@inproceedings{BUT32144,
 author="Vojtěch {Bartoš}",
 title="Inovace zvyšující výkonnost podniku",
 annote="Příspěvek vychází z poznatků, získaných v rámci řešení projektu, který je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a prostředků státního rozpočtu České republiky: Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci magisterského studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně (CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284).
Inovace představují jeden z hlavních faktorů úspěchu a napomáhají při zvyšování výkonnosti podniku. Řídící pracovníci obvykle používají nevhodné ukazatele pro inovační činnost, které nejsou příliš svázány s cílem inovací. Tento článek nastiňuje překážky, které snižují výkonnost podniku, ale také způsoby jak tyto překážky zdolat.",
 address="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 booktitle="Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Znalostní ekonomika - trendy rozvoje vzdělávání, vědy a praxe"",
 chapter="32144",
 institution="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 year="2007",
 month="november",
 pages="14--14",
 publisher="Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně",
 type="conference paper"
}