Detail publikace

Interakce elektrického výboje s vodnými roztoky huminových kyselin

HALAMOVÁ, I. KOZÁKOVÁ, Z. KRČMA, F.

Originální název

Interaction of Electrical Discharge with Water Solutions of Humic Acids

Český název

Interakce elektrického výboje s vodnými roztoky huminových kyselin

Anglický název

Interaction of Electrical Discharge with Water Solutions of Humic Acids

Typ

různé

Jazyk

en

Originální abstrakt

Preliminary results of our research focused on the application of constant DC diaphragm discharge in water solutions containing humic substances are presented in this paper. It has been found out that character of humic acid solution remarkably changes from aromatic to aliphatic, especially in the anode space of the reactor. Presented work extends our knowledge about decomposition of humic substances by the electric discharge in the dependence of solution properties and discharge conditions. Parameters such as initial solution conductivity, electrolyte kind or input power have been investigated. Moreover, substantial effect of pH on humic acid decomposition has been observed. Absorption spectroscopy in UV-VIS region together with fluorescence spectroscopy has been used for the detection of changes in humic solutions.

Český abstrakt

Práce prezentuje první předběžné výsledky výzkumu zaměřeného na aplikaci konstantního stejnosměrného diafragmového výboje ve vodných roztocích obsahujících huminové látky. Bylo zjištěno, že se značně mění charakter huminových kyselin z aromatických na alifatické, zejména pak v anodové části reaktoru. Tato práce rozšiřuje již známá fakta o rozkladu huminových látek elektrickým výbojem o vliv vlastností roztoku a podmínek výboje. Zkoumán byl vliv počáteční vodivosti roztoku, druhu elektrolytu či dodávaného výkonu. Navíc byl pozorován podstatný vliv pH na rozklad huminových kyselin. Pro detekci změn v huminových roztocích byla použita absorpční spektroskopie v UV-VIS oblasti a flouorescenční spektroskopie.

Anglický abstrakt

Preliminary results of our research focused on the application of constant DC diaphragm discharge in water solutions containing humic substances are presented in this paper. It has been found out that character of humic acid solution remarkably changes from aromatic to aliphatic, especially in the anode space of the reactor. Presented work extends our knowledge about decomposition of humic substances by the electric discharge in the dependence of solution properties and discharge conditions. Parameters such as initial solution conductivity, electrolyte kind or input power have been investigated. Moreover, substantial effect of pH on humic acid decomposition has been observed. Absorption spectroscopy in UV-VIS region together with fluorescence spectroscopy has been used for the detection of changes in humic solutions.

Klíčová slova

diafragmový výboj, plazmová úprava huminových kyselin, vliv pH na degradační procesy

Rok RIV

2008

Vydáno

31.08.2008

Nakladatel

MU Brno

Místo

Brno

Strany od

144

Strany do

145

Strany počet

2

BibTex


@misc{BUT31661,
 author="Ivana {Totová} and Zdenka {Kozáková} and František {Krčma}",
 title="Interaction of Electrical Discharge with Water Solutions of Humic Acids",
 annote="Preliminary results of our research focused on the application of constant DC diaphragm discharge in water solutions containing humic substances are presented in this paper. It has been found out that character of humic acid solution remarkably changes from aromatic to aliphatic, especially in the anode space of the reactor. Presented work extends our knowledge about decomposition of humic substances by the electric discharge in the dependence of solution properties and discharge conditions. Parameters such as initial solution conductivity, electrolyte kind or input power have been investigated. Moreover, substantial effect of pH on humic acid decomposition has been observed. Absorption spectroscopy in UV-VIS region together with fluorescence spectroscopy has been used for the detection of changes in humic solutions.",
 address="MU Brno",
 booktitle="2nd Central European Symposium on Plasma Chemistry - Book of Extended Abstracts",
 chapter="31661",
 howpublished="print",
 institution="MU Brno",
 year="2008",
 month="august",
 pages="144--145",
 publisher="MU Brno",
 type="miscellaneous"
}