Detail publikace

Statistický přístup k problému transportu částic aerosolu při cyklických podmínkách

MAUDER, T. JEDELSKÝ, J. LÍZAL, F.

Originální název

STATISTICAL APPROACH TO AEROSOL TRANSPORT EVALUATION UNDER CYCLIC CONDITIONS

Český název

Statistický přístup k problému transportu částic aerosolu při cyklických podmínkách

Anglický název

STATISTICAL APPROACH TO AEROSOL TRANSPORT EVALUATION UNDER CYCLIC CONDITIONS

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper deals with suitable statistic tools for data obtained from simulation of breathing cycle in human lungs. Several statistical approaches were tested. Their comparing and results are discussed in paper.

Český abstrakt

Článek pojednává o vhodných statistických nástrojích pro data obdržená ze simulace dýchacího cyklu v lidských plicích. Několik statistických přístupů bylo testováno. Jejich porovnání a výsledky jsou v článku diskutovány.

Anglický abstrakt

The paper deals with suitable statistic tools for data obtained from simulation of breathing cycle in human lungs. Several statistical approaches were tested. Their comparing and results are discussed in paper.

Klíčová slova

Lineární regrese, váhová funkce, heteroskedasticita

Rok RIV

2009

Vydáno

21.10.2009

Nakladatel

ÚT AV ČR

Místo

Praha

ISBN

978-80-87012-21-5

Kniha

Sborník konference

Číslo edice

1

Strany od

31

Strany do

32

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT31523,
 author="Tomáš {Mauder} and Jan {Jedelský} and František {Lízal}",
 title="STATISTICAL APPROACH TO AEROSOL TRANSPORT EVALUATION UNDER CYCLIC CONDITIONS",
 annote="The paper deals with suitable statistic tools for data obtained from simulation of breathing cycle in human lungs. Several statistical approaches were tested. Their comparing and results are discussed in paper.",
 address="ÚT AV ČR",
 booktitle="Sborník konference",
 chapter="31523",
 howpublished="print",
 institution="ÚT AV ČR",
 year="2009",
 month="october",
 pages="31--32",
 publisher="ÚT AV ČR",
 type="conference paper"
}