Detail publikace

Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod - abstrakt

JANDOVÁ, K. VANĚK, J. BAŘINKA, R.

Originální název

Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod - abstrakt

Český název

Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod - abstrakt

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Tato práce se zabývá analýzou různých tipů defektů v solárních článcích. Několik diagnostických metod, jako je například LBIC, Elektroluminiscence nebo Fotoluminiscence, jsou zde porovnány. První detekční metodou je LBIC, která je používána jako universální metoda detekce lokálních defektů nejen ve struktuře solárních článků. Vybavení měřicího pracoviště této metody umožňuje jednoduchou výměnu světelného zdroje. Za světelný zdroj jsou zde zvoleny různé vlnové délky LED zaostřené pomocí speciálního přípravku. Výhodou těchto zdrojů světla je jejich dlouhá životnost a nízké náklady. Různé vlnové délky penetrují v odlišných hloubkách struktury solárního článku a zobrazují tak objemové a povrchové defekty. Elektroluminiscenční a fotoluminiscenční zobrazení jsou kvalifikovány jako mnohem rychlejší detekční metody. Při EL zobrazení je vzorek zapojen v propustném směru a metoda je použita na dokončený solární článek. Díky různým světelným filtrům, které jsou vestavěny v použité CCD kameře, je možné sledovat odlišné druhy defektů. Různé podmínky měření, teplota, doba expozice nebo barevné filtry, jsou v článku diskutovány. Při prověřování různých druhů defektů je nutné proměřit velké množství vzorků. Standardní průmyslově vyráběné monokrystalické solární články jsou použity pro vyhodnocení možností uvedených metod.

Český abstrakt

Tato práce se zabývá analýzou různých tipů defektů v solárních článcích. Několik diagnostických metod, jako je například LBIC, Elektroluminiscence nebo Fotoluminiscence, jsou zde porovnány. První detekční metodou je LBIC, která je používána jako universální metoda detekce lokálních defektů nejen ve struktuře solárních článků. Vybavení měřicího pracoviště této metody umožňuje jednoduchou výměnu světelného zdroje. Za světelný zdroj jsou zde zvoleny různé vlnové délky LED zaostřené pomocí speciálního přípravku. Výhodou těchto zdrojů světla je jejich dlouhá životnost a nízké náklady. Různé vlnové délky penetrují v odlišných hloubkách struktury solárního článku a zobrazují tak objemové a povrchové defekty. Elektroluminiscenční a fotoluminiscenční zobrazení jsou kvalifikovány jako mnohem rychlejší detekční metody. Při EL zobrazení je vzorek zapojen v propustném směru a metoda je použita na dokončený solární článek. Díky různým světelným filtrům, které jsou vestavěny v použité CCD kameře, je možné sledovat odlišné druhy defektů. Různé podmínky měření, teplota, doba expozice nebo barevné filtry, jsou v článku diskutovány. Při prověřování různých druhů defektů je nutné proměřit velké množství vzorků. Standardní průmyslově vyráběné monokrystalické solární články jsou použity pro vyhodnocení možností uvedených metod.

Klíčová slova

solární články, detekční metody

Rok RIV

2008

Vydáno

03.11.2008

Místo

Rožnov p.R.

ISBN

978-80-254-3528-1

Kniha

3. Česká fotovoltaická konference, Sborník abstraktů

Číslo edice

1

Strany od

56

Strany do

56

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT31181,
 author="Kristýna {Jandová} and Jiří {Vaněk} and Radim {Bařinka}",
 title="Detekce defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod - abstrakt",
 annote="Tato práce se zabývá analýzou různých tipů defektů v solárních článcích. Několik diagnostických metod, jako je například LBIC, Elektroluminiscence nebo Fotoluminiscence, jsou zde porovnány. První detekční metodou je LBIC, která je používána jako universální metoda detekce lokálních defektů nejen ve struktuře solárních článků. Vybavení měřicího pracoviště této metody umožňuje jednoduchou výměnu světelného zdroje. Za světelný zdroj jsou zde zvoleny různé vlnové délky LED zaostřené pomocí speciálního přípravku. Výhodou těchto zdrojů světla je jejich dlouhá životnost a nízké náklady. Různé vlnové délky penetrují v odlišných hloubkách struktury solárního článku a zobrazují tak objemové a povrchové defekty. 
Elektroluminiscenční a fotoluminiscenční zobrazení jsou kvalifikovány jako mnohem rychlejší detekční metody. Při EL zobrazení je vzorek zapojen v propustném směru a metoda je použita na dokončený solární článek. Díky různým světelným filtrům, které jsou vestavěny v použité CCD kameře, je možné sledovat odlišné druhy defektů. Různé podmínky měření, teplota, doba expozice nebo barevné filtry, jsou v článku diskutovány.
Při prověřování různých druhů defektů je nutné proměřit velké množství vzorků. Standardní průmyslově vyráběné monokrystalické solární články jsou použity pro vyhodnocení možností uvedených metod.
",
 booktitle="3. Česká fotovoltaická konference, Sborník abstraktů",
 chapter="31181",
 howpublished="electronic, physical medium",
 year="2008",
 month="november",
 pages="56--56",
 type="conference paper"
}