Detail publikace

Zapálení disfragmového výboje v roztocích elektrolytů konstantním DC napětím

KOZÁKOVÁ, Z. HLAVATÁ, L. KRČMA, F.

Originální název

Diaphragm Discharge Ignition by Constant DC Voltage in Electrolyte Solutions

Český název

Zapálení disfragmového výboje v roztocích elektrolytů konstantním DC napětím

Anglický název

Diaphragm Discharge Ignition by Constant DC Voltage in Electrolyte Solutions

Typ

různé

Jazyk

en

Originální abstrakt

The paper deals with diaphragm discharge ignition in water solutions of selected electrolytes (NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na3PO4) using constant DC voltage. Time resolved as well as mean electric characteristics were measured during the discharge ignition. Substantial influence of electrolyte concentration on breakdown parameters was estimated. Breakdown voltage was decreased by the electrolyte concentration enhancement while breakdown current slightly increased. Emission spectra of the diaphragm discharge were recorded with respect to the electrode polarity and the influence of electrolyte concentration was observed.

Český abstrakt

Práce se zabývá zapálením diafragmového výboje ve vodných roztocích vybraných elektrolytů (NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na3PO4) pomocí konstantního stejnosměrného napětí. Během zapálení výboje byly měřeny jak dynamické, tak průměrné elektrické charakteristiky. Byl stanoven významný vliv koncentrace elektrolytu na parametry zapálení. Zatímco zápalné napětí s rostoucí koncentrací elektrolytu klesalo, výbojový proud mírně rostl. Emisní spektra diafragmového výboje byla zaznamenávána s ohledem na polaritu elektrod a vliv koncentrace elektrolytu.

Anglický abstrakt

The paper deals with diaphragm discharge ignition in water solutions of selected electrolytes (NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na3PO4) using constant DC voltage. Time resolved as well as mean electric characteristics were measured during the discharge ignition. Substantial influence of electrolyte concentration on breakdown parameters was estimated. Breakdown voltage was decreased by the electrolyte concentration enhancement while breakdown current slightly increased. Emission spectra of the diaphragm discharge were recorded with respect to the electrode polarity and the influence of electrolyte concentration was observed.

Klíčová slova

roztoky anorganických elektrolytů, diafragmový výboj, zapálení výboje

Rok RIV

2009

Vydáno

22.06.2009

Nakladatel

Gent University

Místo

Gent

Strany od

58

Strany do

61

Strany počet

4

BibTex


@misc{BUT30601,
 author="Zdenka {Kozáková} and Lucie {Dřímalková} and František {Krčma}",
 title="Diaphragm Discharge Ignition by Constant DC Voltage in Electrolyte Solutions",
 annote="The paper deals with diaphragm discharge ignition in water solutions of selected electrolytes (NaCl, NaNO3, Na2SO4, Na3PO4) using constant DC voltage. Time resolved as well as mean electric characteristics were measured during the discharge ignition. Substantial influence of electrolyte concentration on breakdown parameters was estimated. Breakdown voltage was decreased by the electrolyte concentration enhancement while breakdown current slightly increased. Emission spectra of the diaphragm discharge were recorded with respect to the electrode polarity and the influence of electrolyte concentration was observed.",
 address="Gent University",
 booktitle="Proceedings of 3rd International Workshop on Cold Atmospheric Pressure Plasmas: Sources and Applications",
 chapter="30601",
 howpublished="print",
 institution="Gent University",
 year="2009",
 month="june",
 pages="58--61",
 publisher="Gent University",
 type="miscellaneous"
}