Detail publikace

Výzkum depozice částic v modelu lidských plic pomocí metody PET

KOŠNER, J. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. HAMPEL, U. BERGMANN, R.

Originální název

Výzkum depozice částic v modelu lidských plic pomocí metody PET

Český název

Výzkum depozice částic v modelu lidských plic pomocí metody PET

Anglický název

Measurement of aerosol deposition in human lung model using PET method

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá využitím metody PET (Positron Emission Tomography) pro výzkum depozice částic v modelu lidských plic. Byl použit aerosol značkovaný pozitronovým zářičem 18F. Měření probíhalo v netransparentním silikonovém modelu plic se třemi generacemi větvení při stacionárním režimu dýchání. Výsledkem měření je informace o míře depozice aerosolu v jednotlivých částech modelu plic a též o některých aspektech použití metody PET.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá využitím metody PET (Positron Emission Tomography) pro výzkum depozice částic v modelu lidských plic. Byl použit aerosol značkovaný pozitronovým zářičem 18F. Měření probíhalo v netransparentním silikonovém modelu plic se třemi generacemi větvení při stacionárním režimu dýchání. Výsledkem měření je informace o míře depozice aerosolu v jednotlivých částech modelu plic a též o některých aspektech použití metody PET.

Anglický abstrakt

Paper deals with usage of PET method (Positron Emission Tomography) in research of particle deposition in a human lung model. Aerosol marked by 18F was used. Measurement was done in non-transparent silicone model of human lungs in steady regime of breathing. Informations about the rate of aerosol deposition in different parts of model and also about some aspects of usage PET are presented.

Klíčová slova

PET, depozice, aerosol, model plic

Rok RIV

2008

Vydáno

23.10.2008

ISBN

978-80-87012-14-7

Kniha

Colloquium Fluid Dynamics 2008 Proceedings

Číslo edice

1

Strany od

31

Strany do

32

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT30016,
  author="Jan {Košner} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Uwe {Hampel} and Ralf {Bergmann}",
  title="Výzkum depozice částic v modelu lidských plic pomocí metody PET",
  annote="Příspěvek se zabývá využitím metody PET (Positron Emission Tomography) pro výzkum depozice částic v modelu lidských plic. Byl použit aerosol značkovaný pozitronovým zářičem 18F. Měření probíhalo v netransparentním silikonovém modelu plic se třemi generacemi větvení při stacionárním režimu dýchání. Výsledkem měření je informace o míře depozice aerosolu v jednotlivých částech modelu plic a též o některých aspektech použití metody PET.",
  booktitle="Colloquium Fluid Dynamics 2008 Proceedings",
  chapter="30016",
  howpublished="print",
  year="2008",
  month="october",
  pages="31--32",
  type="conference paper"
}