Detail publikace

Výzkum proudění v modelu lidských plic

KOŠNER, J. LÍZAL, F. JEDELSKÝ, J. JÍCHA, M.

Originální název

Výzkum proudění v modelu lidských plic

Český název

Výzkum proudění v modelu lidských plic

Anglický název

Investigation of airflow in a human lung model

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem proudění a depozice částic v modelu lidských plic. Pro výzkum proudových polí v transparentním silikonovém modelu lidského dýchacího traktu se využívá systém PIV. Jako zdroj trasovacích částic pro měřicí systémy se používá generátor aerosolu. Součástí příspěvku je popis výroby modelu plic, popis experimentálního zařízení a výsledky prvních ověřovacích měření

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem proudění a depozice částic v modelu lidských plic. Pro výzkum proudových polí v transparentním silikonovém modelu lidského dýchacího traktu se využívá systém PIV. Jako zdroj trasovacích částic pro měřicí systémy se používá generátor aerosolu. Součástí příspěvku je popis výroby modelu plic, popis experimentálního zařízení a výsledky prvních ověřovacích měření

Anglický abstrakt

Paper deals with experimental investigation of airflow and deposition of particles in a human lung model. For investigation of airflow fields in transparent silicone model of human lungs is used PIV (Particle Image Velocimetry) method. The generator of aerosol is used as a source of trace particles. Description of model fabrication, description of experimental stand and results of first testing data are presented.

Klíčová slova

PIV, aerosol, model plic

Rok RIV

2008

Vydáno

24.04.2008

Nakladatel

EDIS

Místo

Žilinská univerzita, Žilina

ISBN

978-80-8070-825-2

Kniha

Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín

Číslo edice

1

Strany od

43

Strany do

47

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT30014,
 author="Jan {Košner} and František {Lízal} and Jan {Jedelský} and Miroslav {Jícha}",
 title="Výzkum proudění v modelu lidských plic",
 annote="Příspěvek se zabývá experimentálním výzkumem proudění a depozice částic v modelu lidských plic. Pro výzkum proudových polí v transparentním silikonovém modelu lidského dýchacího traktu se využívá systém PIV. Jako zdroj trasovacích částic pro měřicí systémy se používá generátor aerosolu. Součástí příspěvku je popis výroby modelu plic, popis experimentálního zařízení a výsledky prvních ověřovacích měření",
 address="EDIS",
 booktitle="Aplikácia experimentálnych a numerických metód v mechanike tekutín",
 chapter="30014",
 howpublished="print",
 institution="EDIS",
 year="2008",
 month="april",
 pages="43--47",
 publisher="EDIS",
 type="conference paper"
}