Detail publikace

Aplikace netradičních aktivních funkčních bloků v komunikační technice a ve zpracování signálů

ŠOTNER, R.

Originální název

Aplikace netradičních aktivních funkčních bloků v komunikační technice a ve zpracování signálů

Český název

Aplikace netradičních aktivních funkčních bloků v komunikační technice a ve zpracování signálů

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V příspěvku je uvedeno letmé seznámení s několika vybranými aplikacemi, které byly v rámci studia a tématu disertační práce navrženy a vytvořeny. Jedná se zejména o práce zaměřené na nové obvodové realizace kmitočtových filtrů a oscilátorů, kde důraz je kladen na možnosti elektronického řízení, co nejjednodušší obvodovou realizaci (pokud to okolnosti a bližší specifikace dovolují) a snahu ověřit činnost a vlastnosti na co nejvyšších pracovních kmitočtech

Český abstrakt

V příspěvku je uvedeno letmé seznámení s několika vybranými aplikacemi, které byly v rámci studia a tématu disertační práce navrženy a vytvořeny. Jedná se zejména o práce zaměřené na nové obvodové realizace kmitočtových filtrů a oscilátorů, kde důraz je kladen na možnosti elektronického řízení, co nejjednodušší obvodovou realizaci (pokud to okolnosti a bližší specifikace dovolují) a snahu ověřit činnost a vlastnosti na co nejvyšších pracovních kmitočtech

Klíčová slova

Netradiční funkční bloky, elektronické řízení, proudový mód

Rok RIV

2009

Vydáno

23.11.2009

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-4017-3

Kniha

Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2009

Strany od

23

Strany do

26

Strany počet

5

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT29926,
  author="Roman {Šotner}",
  title="Aplikace netradičních aktivních funkčních bloků v komunikační technice a ve zpracování signálů",
  annote="V příspěvku je uvedeno letmé seznámení s několika vybranými aplikacemi, které byly v rámci studia a tématu disertační práce navrženy a vytvořeny. Jedná se zejména o práce zaměřené na nové obvodové realizace kmitočtových filtrů a oscilátorů, kde důraz je kladen na možnosti elektronického řízení, co nejjednodušší obvodovou realizaci (pokud to okolnosti a bližší specifikace dovolují) a snahu ověřit činnost a vlastnosti na co nejvyšších pracovních kmitočtech",
  booktitle="Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2009",
  chapter="29926",
  howpublished="print",
  year="2009",
  month="november",
  pages="23--26",
  type="conference paper"
}