Detail publikace

Pohyb částic v realistickém modelu dýchacích cest člověka při stacionárním a cyklickém proudění

JEDELSKÝ, J. LÍZAL, F. JÍCHA, M.

Originální název

Particle Motion in a Realistic Human Airway Model under Steady and Cyclic Flows

Český název

Pohyb částic v realistickém modelu dýchacích cest člověka při stacionárním a cyklickém proudění

Anglický název

Particle Motion in a Realistic Human Airway Model under Steady and Cyclic Flows

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Transparent realistic human airway model with non-symmetric bifurcations and non-planar geometry containing parts from throat to 3rd-4th generation of bronchi was used for study of a transport of micron-size liquid aerosol particles. Velocity of the particles in a size range 1 to7 microns was measured under steady and cyclic flow conditions using Phase Doppler Analyser. Significant differences between steady and cyclic particle flows were found. Specific particle flow patterns under cyclic breathing are documented in the paper.

Český abstrakt

Průhledný realistický model dýchacích cest člověka s nesymetrickým větvením a prostorovou geometrií obsahující části od hrdla až třetí-čtvrté generace bronchů byl použita pro studium transportu kapalných aerosolových částic. Rychlost částic o velikosti v rozsahu 1 to7 mikronů byla měřena při ustálených a cyklických podmínkách proudění pomocí fázového Dopplerovského analyzátoru. Byly nalezeny významné rozdíly mezi pohybem částic při ustálených a cyklických podmínkách proudění. V článku jsou dokumentovány konkrétní případy průběhu proudění částic při cyklickém dýchání

Anglický abstrakt

Transparent realistic human airway model with non-symmetric bifurcations and non-planar geometry containing parts from throat to 3rd-4th generation of bronchi was used for study of a transport of micron-size liquid aerosol particles. Velocity of the particles in a size range 1 to7 microns was measured under steady and cyclic flow conditions using Phase Doppler Analyser. Significant differences between steady and cyclic particle flows were found. Specific particle flow patterns under cyclic breathing are documented in the paper.

Klíčová slova

transport aerosolu, realistický model, dýchací cesty člověka, cyklické proudění, Dopplerovská anemometrie

Rok RIV

2010

Vydáno

01.06.2010

Nakladatel

Institute of Hydrodynamics ASCR

Místo

Praha

ISBN

978-80-87117-07-1

Kniha

24th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, PROCEEDINGS

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

57

Strany do

63

Strany počet

7

BibTex


@inproceedings{BUT29904,
 author="Jan {Jedelský} and František {Lízal} and Miroslav {Jícha}",
 title="Particle Motion in a Realistic Human Airway Model under Steady and Cyclic Flows",
 annote="Transparent realistic human airway model with non-symmetric bifurcations and non-planar geometry
containing parts from throat to 3rd-4th generation of bronchi was used for study of a transport of micron-size
liquid aerosol particles. Velocity of the particles in a size range 1 to7 microns was measured under steady and
cyclic flow conditions using Phase Doppler Analyser. Significant differences between steady and cyclic particle
flows were found. Specific particle flow patterns under cyclic breathing are documented in the paper.",
 address="Institute of Hydrodynamics ASCR",
 booktitle="24th SYMPOSIUM ON ANEMOMETRY, PROCEEDINGS",
 chapter="29904",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Institute of Hydrodynamics ASCR",
 year="2010",
 month="june",
 pages="57--63",
 publisher="Institute of Hydrodynamics ASCR",
 type="conference paper"
}