Detail publikace

Detekce konce vlny T založená na vlnkové transformaci: srovnání mateřských vlnek

VÍTEK, M. KOZUMPLÍK, J.

Originální název

A Wavelet-Based T Wave End Detection: Prototype Wavelets Comparison

Český název

Detekce konce vlny T založená na vlnkové transformaci: srovnání mateřských vlnek

Anglický název

A Wavelet-Based T Wave End Detection: Prototype Wavelets Comparison

Typ

kapitola v knize

Jazyk

en

Originální abstrakt

In this paper, we present a simple T wave end detection algorithm based on a continuous wavelet transform. We used this algorithm to test, which prototype wavelets are optimal for the T wave end detection. Several prototype wavelets were tested on four different T wave morphologies in a chosen wavelet transform scale range. The result of this study is, that efficient prototype wavelets are bior1.1, bior1.3, bior1.5 and gaus1. Another conclusion is, that biorthogonal wavelets are less sensitive to a scale selection, so an algorithm based on a biorthogonal wavelet is more robust, than an algorithm based on a Gaussian derivative wavelet.

Český abstrakt

V této práci je představen jednoduchý detektor konce vlny T, který je založen na spojité vlnkové transformaci. Navržený algoritmus byl využit ke zjištění, které mateřské vlnky jsou vhodné k detekci konce vlny T. Bylo testováno několik mateřských vlnek na čtyřech odlišných morfologiích vlny T a zvoleném rozsahu měřítek. Výsledkem této studie je zjištění, že vhodnými mateřskými vlnkami jsou vlnky bior1.1, bior1.3, bior1.5 a gaus1. Dalším závěrem je, že biortogonální vlnky jsou méně citlivé na volbu měřítka, tudíž algoritmy založené na biortogonálních vlnkách jsou robustnější, nežli algoritmy založené na první derivaci Gaussovské funkce.

Anglický abstrakt

In this paper, we present a simple T wave end detection algorithm based on a continuous wavelet transform. We used this algorithm to test, which prototype wavelets are optimal for the T wave end detection. Several prototype wavelets were tested on four different T wave morphologies in a chosen wavelet transform scale range. The result of this study is, that efficient prototype wavelets are bior1.1, bior1.3, bior1.5 and gaus1. Another conclusion is, that biorthogonal wavelets are less sensitive to a scale selection, so an algorithm based on a biorthogonal wavelet is more robust, than an algorithm based on a Gaussian derivative wavelet.

Klíčová slova

rozměření EKG, spojitá vlnková transformace, konec vlny T, mateřské vlnky

Rok RIV

2009

Vydáno

23.04.2009

ISBN

978-80-214-3870-5

Kniha

PROCEEDINGS OF THE 15th CONFERENCE STUDENT EEICT 2009 VOLUME 4

Číslo edice

1

Strany od

373

Strany do

377

Strany počet

5

BibTex


@inbook{BUT29723,
  author="Martin {Vítek} and Jiří {Kozumplík}",
  title="A Wavelet-Based T Wave End Detection: Prototype Wavelets Comparison",
  annote="In this paper, we present a simple T wave end detection algorithm based on a continuous wavelet transform. We used this algorithm to test, which prototype wavelets are optimal for the T wave end detection. Several prototype wavelets were tested on four different T wave morphologies in a chosen wavelet transform scale range. The result of this study is, that efficient prototype wavelets are bior1.1, bior1.3, bior1.5 and gaus1. Another conclusion is, that biorthogonal wavelets are less sensitive to a scale selection, so an algorithm based on a biorthogonal wavelet is more robust, than an algorithm based on a Gaussian derivative wavelet.",
  booktitle="PROCEEDINGS OF THE 15th CONFERENCE STUDENT EEICT 2009 VOLUME 4",
  chapter="29723",
  howpublished="online",
  year="2009",
  month="april",
  pages="373--377",
  type="book chapter"
}