Detail publikace

MIKROSTRUKTURA KERAMICKÉHO STŘEPU Z POHLEDU VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE

SOKOLÁŘ, R.

Originální název

MIKROSTRUKTURA KERAMICKÉHO STŘEPU Z POHLEDU VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE

Český název

MIKROSTRUKTURA KERAMICKÉHO STŘEPU Z POHLEDU VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pórovitost je jednou ze základních charakteristik keramického střepu, která zásadně ovlivňuje výsledné užitné vlastnosti keramických výrobků (pevnost, tepelná vodivost, mrazuvzdornost). Například mrazuvzdornost pórovitých keramických střepů (především cihlářských) je značně ovlivněna rozdělením (distribucí) pórů podle velikosti, kterou lze s dostatečnou přesností popsat na základě metody vysokotlaké rtuťové porozimetre. Článek se věnuje popisu metody rtuťové porozimetre a možnostem její aplikace pro posuzování vlastností keramického střepu především z hlediska mrazuvzdornosti - uvedeny jsou doposud známé modely nepřímo determinující mrazuvzdornost střepu na základě znalosti rozdělení velikosti pórů.

Český abstrakt

Pórovitost je jednou ze základních charakteristik keramického střepu, která zásadně ovlivňuje výsledné užitné vlastnosti keramických výrobků (pevnost, tepelná vodivost, mrazuvzdornost). Například mrazuvzdornost pórovitých keramických střepů (především cihlářských) je značně ovlivněna rozdělením (distribucí) pórů podle velikosti, kterou lze s dostatečnou přesností popsat na základě metody vysokotlaké rtuťové porozimetre. Článek se věnuje popisu metody rtuťové porozimetre a možnostem její aplikace pro posuzování vlastností keramického střepu především z hlediska mrazuvzdornosti - uvedeny jsou doposud známé modely nepřímo determinující mrazuvzdornost střepu na základě znalosti rozdělení velikosti pórů.

Klíčová slova

mikrostruktura, pórovitost, mrazuvzdornost, porozimetr

Rok RIV

2007

Vydáno

26.09.2007

Nakladatel

Betonconsult

Místo

Praha

ISBN

978-80-01-03794-2

Kniha

Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

73

Strany do

80

Strany počet

8

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT28306,
 author="Radomír {Sokolář}",
 title="MIKROSTRUKTURA KERAMICKÉHO STŘEPU Z POHLEDU VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ POROZIMETRIE",
 annote="Pórovitost je jednou ze základních charakteristik keramického střepu, která zásadně ovlivňuje výsledné užitné vlastnosti keramických výrobků (pevnost, tepelná vodivost, mrazuvzdornost). Například mrazuvzdornost pórovitých keramických střepů (především cihlářských) je značně ovlivněna rozdělením (distribucí) pórů podle velikosti, kterou lze s dostatečnou přesností popsat na základě metody vysokotlaké rtuťové porozimetre. Článek se věnuje popisu metody rtuťové porozimetre a možnostem její aplikace pro posuzování vlastností keramického střepu především z hlediska mrazuvzdornosti - uvedeny jsou doposud známé modely nepřímo determinující mrazuvzdornost střepu na základě znalosti rozdělení velikosti pórů.",
 address="Betonconsult",
 booktitle="Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2007",
 chapter="28306",
 edition="1",
 institution="Betonconsult",
 year="2007",
 month="september",
 pages="73--80",
 publisher="Betonconsult",
 type="conference paper"
}