Detail publikace

Opracování vody v diafragmovém výboji

STARÁ, Z. PROCHÁZKOVÁ, J. KRČMA, F.

Originální název

Water Treatment by DC Diaphragm Discharge

Český název

Opracování vody v diafragmovém výboji

Anglický název

Water Treatment by DC Diaphragm Discharge

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Nowadays removal of organic pollutants from water environment is highly required. Besides physical, chemical and expensive biological methods, so-called advanced oxidation processes (AOPs) are developed and applied for propose of water treatment. One possible method suitable for degradation of organic compounds is generation of electrical discharge in the treated medium. Processes initiated by the discharge in water lead to the formation of various reactive species (mainly radicals) that subsequently react with present molecules and cause their decomposition. Also UV radiation and shock waves (in the case of pulsed voltage) are responsible for the molecule destruction. Our work focuses on the diaphragm discharge generated by the DC non-pulsed high voltage in water solutions containing model organic compounds (dyes) and some additives (electrolytes).

Český abstrakt

V současnosti jsou neustále zvyšovány požadavky na odstraňování organických škodlivin z vody. Vedle fyzikálních, chemických a drahých biologických metod se vyvíjejí i takzvané pokročilé oxidační procesy, uplatnitelné při čištění vody. Jedna z možných metod vhodných k rozkladu organických sloučenin je generace elektrického výboje v upravovaném médiu. Procesy iniciované výbojem ve vodě vedou k tvorbě různých reaktivních částic (zejména radikálů), které následně reagují s molekulami přítomnými ve vodě, a způsobují tak jejich rozklad. Rovněž UV záření a tlakové vlny (v případě použití pulsního napětí) jsou příčinou rozkladu molekul. Naše práce se zaměřuje na výzkum diafragmového výboje buzeného pomocí stejnosměrného nepulsního napětí ve vodných roztocích obsahujících organické sloučeniny (barviva) a některá aditiva (elektrolyty).

Anglický abstrakt

Nowadays removal of organic pollutants from water environment is highly required. Besides physical, chemical and expensive biological methods, so-called advanced oxidation processes (AOPs) are developed and applied for propose of water treatment. One possible method suitable for degradation of organic compounds is generation of electrical discharge in the treated medium. Processes initiated by the discharge in water lead to the formation of various reactive species (mainly radicals) that subsequently react with present molecules and cause their decomposition. Also UV radiation and shock waves (in the case of pulsed voltage) are responsible for the molecule destruction. Our work focuses on the diaphragm discharge generated by the DC non-pulsed high voltage in water solutions containing model organic compounds (dyes) and some additives (electrolytes).

Rok RIV

2007

Vydáno

25.11.2007

Nakladatel

FMFI UK Bratislava

Místo

Bratislava

ISBN

978-80-89186-25-9

Kniha

Proceedings of International Workshop Ozotech

Strany od

67

Strany do

68

Strany počet

2

BibTex


@inproceedings{BUT27856,
 author="Zdenka {Kozáková} and Jana {Procházková} and František {Krčma}",
 title="Water Treatment by DC Diaphragm Discharge",
 annote="Nowadays removal of organic pollutants from water environment is highly required. Besides physical, chemical and expensive biological methods, so-called advanced oxidation processes (AOPs) are developed and applied for propose of water treatment. One possible method suitable for degradation of organic compounds is generation of electrical discharge in the treated medium. Processes initiated by the discharge in water lead to the formation of various reactive species (mainly radicals) that subsequently react with present molecules and cause their decomposition. Also UV radiation and shock waves (in the case of pulsed voltage) are responsible for the molecule destruction. Our work focuses on the diaphragm discharge generated by the DC non-pulsed high voltage in water solutions containing model organic compounds (dyes) and some additives (electrolytes).",
 address="FMFI UK Bratislava",
 booktitle="Proceedings of International Workshop Ozotech",
 chapter="27856",
 institution="FMFI UK Bratislava",
 year="2007",
 month="november",
 pages="67--68",
 publisher="FMFI UK Bratislava",
 type="conference paper"
}