Detail publikace

Numerická analýza nehomogenních vzorků používaných pro měření lomově mechanických parametrů polyethylenu

ŠESTÁKOVÁ, L. MAJER, Z.

Originální název

Numerická analýza nehomogenních vzorků používaných pro měření lomově mechanických parametrů polyethylenu

Český název

Numerická analýza nehomogenních vzorků používaných pro měření lomově mechanických parametrů polyethylenu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V technické praxi se stále častěji lze setkat s konstrukcemi z vícevrstvých materiálů, které využívají lepších vlastností kompozitního materiálu vzhledem k vlastnostem původních samostatných homogenních materiálů. Při posuzování lomového chování takovýchto součástí je nutné určit základní lomové parametry jednotlivých materiálových komponent. V příspěvku jsou numericky analyzovány vzorky používané pro stanovení lomových charakteristik materiálů používaných pro vícevrstvé trubky. Vzhledem k možným praktickým aplikacím jsou v příspěvku vypočteny hodnoty faktoru intenzity napětí a T-napětí pro používané zkušební vzorky a pro trojvrstvou trubku používanou pro rozvody vody a plynu. Pozornost je věnována i vlivu rozhraní mezi jednotlivými materiály na chování trhliny. Pro výpočty byla použita metoda konečných prvků.

Český abstrakt

V technické praxi se stále častěji lze setkat s konstrukcemi z vícevrstvých materiálů, které využívají lepších vlastností kompozitního materiálu vzhledem k vlastnostem původních samostatných homogenních materiálů. Při posuzování lomového chování takovýchto součástí je nutné určit základní lomové parametry jednotlivých materiálových komponent. V příspěvku jsou numericky analyzovány vzorky používané pro stanovení lomových charakteristik materiálů používaných pro vícevrstvé trubky. Vzhledem k možným praktickým aplikacím jsou v příspěvku vypočteny hodnoty faktoru intenzity napětí a T-napětí pro používané zkušební vzorky a pro trojvrstvou trubku používanou pro rozvody vody a plynu. Pozornost je věnována i vlivu rozhraní mezi jednotlivými materiály na chování trhliny. Pro výpočty byla použita metoda konečných prvků.

Klíčová slova

K-kalibrace, T-napětí, vícevrstvá trubka, trhlina, rozhraní

Rok RIV

2007

Vydáno

31.10.2007

Nakladatel

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Místo

Brno

ISBN

978-80-254-0725-7

Kniha

Křehký lom 2007

Strany od

145

Strany do

156

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT27837,
 author="Lucie {Malíková} and Zdeněk {Majer}",
 title="Numerická analýza nehomogenních vzorků používaných pro měření lomově mechanických parametrů polyethylenu",
 annote="V technické praxi se stále častěji lze setkat s konstrukcemi z vícevrstvých materiálů, které využívají lepších vlastností kompozitního materiálu vzhledem k vlastnostem původních samostatných homogenních materiálů. Při posuzování lomového chování takovýchto součástí je nutné určit základní lomové parametry jednotlivých materiálových komponent. V příspěvku jsou numericky analyzovány vzorky používané pro stanovení lomových charakteristik materiálů používaných pro vícevrstvé trubky. Vzhledem k možným praktickým aplikacím jsou v příspěvku vypočteny hodnoty faktoru intenzity napětí a T-napětí pro používané zkušební vzorky a pro trojvrstvou trubku používanou pro rozvody vody a plynu. Pozornost je věnována i vlivu rozhraní mezi jednotlivými materiály na chování trhliny. Pro výpočty byla použita metoda konečných prvků.",
 address="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.",
 booktitle="Křehký lom 2007",
 chapter="27837",
 institution="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.",
 year="2007",
 month="october",
 pages="145--156",
 publisher="Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.",
 type="conference paper"
}