Detail publikace

Vyhledávání defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod

JANDOVÁ, K. JANDA, M. VANĚK, J. BAŘINKA, R.

Originální název

Vyhledávání defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod

Český název

Vyhledávání defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Pro detekci lokálních defektů v solárních článcích se nejčastěji používá metoda LBIC (light beam induced current). Jiným způsobem měření defektů je elektroluminiscenece či měření mikroplazem. Elektroluminiscenční zobrazování (EL) může být demonstrováno jako rychlý charakterizační nástroj dovolující vyhodnotit data z velké plochy solárního článku za několik sekund. Při zobrazování EL je dokončený solární článek kontaktován v propustném směru. Dochází ke zvýraznění kontrastu černé a bílé plochy v důsledku nerovnoměrného rozložení proudové hustoty v ploše. Tento jev je zachytitelný průmyslově vyráběnou CCD kamerou. V této práci je porovnání některých nedestruktivních diagnostických metod, jejich přednosti a nedostatky.

Český abstrakt

Pro detekci lokálních defektů v solárních článcích se nejčastěji používá metoda LBIC (light beam induced current). Jiným způsobem měření defektů je elektroluminiscenece či měření mikroplazem. Elektroluminiscenční zobrazování (EL) může být demonstrováno jako rychlý charakterizační nástroj dovolující vyhodnotit data z velké plochy solárního článku za několik sekund. Při zobrazování EL je dokončený solární článek kontaktován v propustném směru. Dochází ke zvýraznění kontrastu černé a bílé plochy v důsledku nerovnoměrného rozložení proudové hustoty v ploše. Tento jev je zachytitelný průmyslově vyráběnou CCD kamerou. V této práci je porovnání některých nedestruktivních diagnostických metod, jejich přednosti a nedostatky.

Klíčová slova

solární články, detekční metody, LBIC, EL,FL

Rok RIV

2008

Vydáno

01.11.2008

Místo

Slovensko

ISBN

978-80-8070-779-8

Kniha

Alternatívne zdroje energie ALER 08

Strany od

1

Strany do

5

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT27459,
  author="Kristýna {Jandová} and Marcel {Janda} and Jiří {Vaněk} and Radim {Bařinka}",
  title="Vyhledávání defektů v solárních článcích pomocí nedestruktivních metod",
  annote="Pro detekci lokálních defektů v solárních článcích se nejčastěji používá metoda LBIC (light beam induced current). Jiným způsobem měření defektů je elektroluminiscenece či měření mikroplazem. Elektroluminiscenční zobrazování (EL) může být demonstrováno jako rychlý charakterizační nástroj dovolující vyhodnotit data z velké plochy solárního článku za několik sekund. Při zobrazování EL je dokončený solární článek kontaktován v propustném směru. Dochází ke zvýraznění kontrastu černé a bílé plochy v důsledku nerovnoměrného rozložení proudové hustoty v ploše. Tento jev je zachytitelný průmyslově vyráběnou CCD kamerou. V této práci je porovnání některých nedestruktivních diagnostických metod, jejich přednosti a nedostatky.",
  booktitle="Alternatívne zdroje energie ALER 08",
  chapter="27459",
  howpublished="electronic, physical medium",
  year="2008",
  month="november",
  pages="1--5",
  type="conference paper"
}