Detail publikace

Analytický software pro hodnocení hluku kluzného uložení

KLAPKA, M. MAZŮREK, I.

Originální název

Analytical software for evaluation of noise emission quality of the sleeve journal bearing

Český název

Analytický software pro hodnocení hluku kluzného uložení

Anglický název

Analytical software for evaluation of noise emission quality of the sleeve journal bearing

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

en

Originální abstrakt

Even driving aggregates of modern cars can contain some parts, which suffer from high noise emission. The sleeve bearing of the half-axle in the differential case is one of possible examples. This bearing is characteristic with low radial load and with low relative speed of the contact surfaces. The two different types of the noise were subjectively identified on different design arrangements of the node. These noises must be distinguished objectively at evaluation of experiments. The main purpose of the article is introduction of concept of the software which is able to analyze the dynamic performance of the measured bearing. The results of analysis are used for objective determination of the noise type and we could also be able to suggest the design improvement which could reduce the noise emission of the node.

Český abstrakt

I u moderních automobilů můžeme najít pohonné agregáty, jejichž součásti trpí zvýšenou emisí hluku. Příkladem může být uložení poloosy v koši diferenciálu. Uložení se vyznačuje malým radiálním zatížením a malou relativní rychlostí kontaktních ploch. U různých konstrukčních variant uzlu byly subjektivně identifikovány dva rozdílné typy hluků, které je nutno při vyhodnocování experimentů objektivně rozlišit. Cílem článku je představit koncepci programu, který je schopen analyzovat dynamické chování zkoušené konstrukční varianty. Z analýzy lze objektivně určit typ hlukového projevu uložení a případně navrhnout konstrukční úpravu omezující nežádoucí hlukové projevy.

Anglický abstrakt

Even driving aggregates of modern cars can contain some parts, which suffer from high noise emission. The sleeve bearing of the half-axle in the differential case is one of possible examples. This bearing is characteristic with low radial load and with low relative speed of the contact surfaces. The two different types of the noise were subjectively identified on different design arrangements of the node. These noises must be distinguished objectively at evaluation of experiments. The main purpose of the article is introduction of concept of the software which is able to analyze the dynamic performance of the measured bearing. The results of analysis are used for objective determination of the noise type and we could also be able to suggest the design improvement which could reduce the noise emission of the node.

Klíčová slova

hluk, kluzné ložisko

Rok RIV

2008

Vydáno

15.05.2008

Nakladatel

Academia centrum UTB ve Zlíně

Místo

Academia Centrum UTB, Mostní 5139, Zlín

ISBN

978-80-7318-707-1

Kniha

31. mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008 - Sborník přednášek

Strany od

60

Strany do

65

Strany počet

5

BibTex


@inproceedings{BUT27147,
 author="Milan {Klapka} and Ivan {Mazůrek}",
 title="Analytical software for evaluation of noise emission quality of the sleeve journal bearing",
 annote="Even driving aggregates of modern cars can contain some parts, which suffer from high noise emission. The sleeve bearing of the half-axle in the differential case is one of possible examples. This bearing is characteristic with low radial load and with low relative speed of the contact surfaces. The two different types of the noise were subjectively identified on different design arrangements of the node. These noises must be distinguished objectively at evaluation of experiments. The main purpose of the article is introduction of concept of the software which is able to analyze the dynamic performance of the measured bearing. The results of analysis are used for objective determination of the noise type and we could also be able to suggest the design improvement which could reduce the noise emission of the node.",
 address="Academia centrum UTB ve Zlíně",
 booktitle="31. mezinárodní konference TD 2008 - DIAGON 2008 - Sborník přednášek",
 chapter="27147",
 howpublished="print",
 institution="Academia centrum UTB ve Zlíně",
 year="2008",
 month="may",
 pages="60--65",
 publisher="Academia centrum UTB ve Zlíně",
 type="conference paper"
}