Detail publikace

Různé aplikace nekaskádní struktury 3. řádu

ŠOTNER, R.

Originální název

Různé aplikace nekaskádní struktury 3. řádu

Český název

Různé aplikace nekaskádní struktury 3. řádu

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Příspěvek se zabývá uplatněním moderních nestandardních aktivních prvků v aplikacích analogové techniky, především obvodů filtrů a oscilátorů. Zde je rozebírána možnost aplikace vícesmyčkové nekaskádní struktury 3. řádu v různých situacích, konkrétně jako obvodové realizace vícefunkčního filtru 3. řádu, či nelineárního chaotického oscilátoru.

Český abstrakt

Příspěvek se zabývá uplatněním moderních nestandardních aktivních prvků v aplikacích analogové techniky, především obvodů filtrů a oscilátorů. Zde je rozebírána možnost aplikace vícesmyčkové nekaskádní struktury 3. řádu v různých situacích, konkrétně jako obvodové realizace vícefunkčního filtru 3. řádu, či nelineárního chaotického oscilátoru.

Klíčová slova

Elektronicky laditelný filtr, transkonduktory, operační zesilovače, napěťové násobičky, chaotický oscilátor

Rok RIV

2008

Vydáno

26.11.2008

ISBN

978-80-214-3753-1

Kniha

Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2008

Strany od

15

Strany do

18

Strany počet

4

BibTex


@inproceedings{BUT27115,
  author="Roman {Šotner}",
  title="Různé aplikace nekaskádní struktury 3. řádu",
  annote="Příspěvek se zabývá uplatněním moderních nestandardních aktivních prvků v aplikacích analogové techniky, především obvodů filtrů a oscilátorů. Zde je rozebírána možnost aplikace vícesmyčkové nekaskádní struktury 3. řádu v různých situacích, konkrétně jako obvodové realizace vícefunkčního filtru 3. řádu, či nelineárního chaotického oscilátoru.",
  booktitle="Pokročilé metody, struktury a komponenty elektronické bezdrátové komunikace. Sborník semináře o řešení doktorského projektu Grantové agentury České republiky č. 102/08/H027 v roce 2008",
  chapter="27115",
  howpublished="print",
  year="2008",
  month="november",
  pages="15--18",
  type="conference paper"
}