Detail publikace

Řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcí v průběhu procesů betonáže.

BUREŠ, J., SLÁMA, J., SLAVATA, J.

Originální název

Řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcí v průběhu procesů betonáže.

Český název

Řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcí v průběhu procesů betonáže.

Anglický název

Geometric accuracy management of large bridge constructions during concreting.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Optimálně dimenzované stavební konstrukce vyžadují, aby pri jejich realizaci byly dusledne dodrženy všechny technologické postupy výstavby a konstrukce byla realizována s vysokou geometrickou presností. Současné metody navrhování stavebních konstrukcí s využitím propracovaných algoritmu a jejich aplikací na modelech dávají možnosti optimálního dimenzování. Vyspělé stavební technologie v kombinaci s přesnými geodetickými měřeními umožnují realizovat geometrické parametry stavebních konstrukcí až s milimetrovou presností. Na stavební konstrukci působí při realizaci v konkrétním prostředí vnější podmínky, které stavební konstrukci ovlivňují, což se projevuje i změnou geometrických parametrů. Skutečné změny geometrie stavebních konstrukcí jsou měřitelné geodetickými metodami a porovnatelné s vypočtenými hodnotami na modelu. Využitím hodnot skutecných deformaci v daných podmínkách lze zpresnit model skutečného chování stavební konstrukce a tím zvýšit úspěšnost její správné realizace v kontextu garancí jakosti. Předmětem příspěvku je řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcív průběhu procesů betonáže.

Český abstrakt

Optimálně dimenzované stavební konstrukce vyžadují, aby pri jejich realizaci byly dusledne dodrženy všechny technologické postupy výstavby a konstrukce byla realizována s vysokou geometrickou presností. Současné metody navrhování stavebních konstrukcí s využitím propracovaných algoritmu a jejich aplikací na modelech dávají možnosti optimálního dimenzování. Vyspělé stavební technologie v kombinaci s přesnými geodetickými měřeními umožnují realizovat geometrické parametry stavebních konstrukcí až s milimetrovou presností. Na stavební konstrukci působí při realizaci v konkrétním prostředí vnější podmínky, které stavební konstrukci ovlivňují, což se projevuje i změnou geometrických parametrů. Skutečné změny geometrie stavebních konstrukcí jsou měřitelné geodetickými metodami a porovnatelné s vypočtenými hodnotami na modelu. Využitím hodnot skutecných deformaci v daných podmínkách lze zpresnit model skutečného chování stavební konstrukce a tím zvýšit úspěšnost její správné realizace v kontextu garancí jakosti. Předmětem příspěvku je řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcív průběhu procesů betonáže.

Anglický abstrakt

Contemporary designing methods of civil engineering constructions using the sophisticated algorithms and their applications on models give chance of optimal dimensioning. Optimally dimensioned constructions call for meeting of all the respective technological procedures with high geometric accuracy. Advanced technologies of construction together with precise geodetic measurements enable the realization of the geometric parameters of constructions with millimetre accuracies. Real changes in geometry of engineering constructions (deformations of the geometric parameters) can be detected by geodetic measuring methods and compared with theoretical model values. Utilization of the real deformation values in actual conditions brings the possibility to improve the model of the construction real behavior, and therefore to increase the case load of its correct realization in context of quality assurance. Subject of the contribution is geometric accuracy management of large bridge constructions during concreting.

Klíčová slova

geometrická přesnost, řízení, most, měření

Rok RIV

2008

Vydáno

24.04.2008

Nakladatel

Český svaz geodetů a kartografů

Místo

Brno

ISBN

978-80-02-02005-9

Kniha

Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

79

Strany do

91

Strany počet

13

BibTex


@inproceedings{BUT26361,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcí v průběhu procesů betonáže.",
 annote="Optimálně dimenzované stavební konstrukce vyžadují, aby pri jejich realizaci byly dusledne dodrženy všechny technologické postupy výstavby a konstrukce byla realizována s vysokou geometrickou presností. Současné metody navrhování stavebních konstrukcí s využitím propracovaných algoritmu a jejich aplikací na modelech dávají možnosti optimálního dimenzování. Vyspělé stavební technologie v kombinaci s přesnými geodetickými měřeními umožnují realizovat geometrické parametry stavebních konstrukcí až s milimetrovou presností. Na stavební konstrukci působí při realizaci v konkrétním prostředí vnější podmínky, které stavební konstrukci ovlivňují, což se projevuje i změnou geometrických parametrů. Skutečné změny geometrie stavebních konstrukcí jsou měřitelné geodetickými metodami a porovnatelné s vypočtenými hodnotami na modelu. Využitím hodnot skutecných deformaci v daných podmínkách lze zpresnit model skutečného chování stavební konstrukce a tím zvýšit úspěšnost její správné realizace v kontextu garancí jakosti. Předmětem příspěvku je řízení geometrické přesnosti velkých mostních konstrukcív průběhu procesů betonáže.",
 address="Český svaz geodetů a kartografů",
 booktitle="Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008",
 chapter="26361",
 edition="1",
 howpublished="print",
 institution="Český svaz geodetů a kartografů",
 year="2008",
 month="april",
 pages="79--91",
 publisher="Český svaz geodetů a kartografů",
 type="conference paper"
}