Detail publikace

ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCE MANAŽERŮ V RÁMCI MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

KOCMANOVÁ, A. NĚMEČEK, P. ŠIMBEROVÁ, I.

Originální název

ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCE MANAŽERŮ V RÁMCI MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

Český název

ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCE MANAŽERŮ V RÁMCI MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V návaznosti na změny a reformy v terciárním sektoru projekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 vychází ze Společné deklarace o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství ze Sorbonnské deklarace a z Boloňské deklarace o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management v oborech Řízení a ekonomika podniku a Podnikové finance a obchod (v prezenční, v kombinované formě studia, v programu celoživotního vzdělávání). V rámci řešení projektu jsou využívány multimediální výukové materiály, e-learning, apod. Výsledky projektu by měly přinést inovaci kvalitativního vývoje studijního programu Ekonomika a management po obsahové i formální stránce, včetně modulového uspořádání, zkvalitnění vzdělávací osnovy,, zvýšení aktivní účasti studentů na vzdělávání a vytváření aktivizačních forem a postupů, schopnost pracovat s informačními zdroji, dovednost komunikovat, prezentovat a využít dosažené znalosti při zpracovávání diplomových prací, zvýšení úrovně odborné připravenosti vysokoškolských pedagogů, apod.. Smyslem projektu je přispět ke vzdělávání a výchově vysoce kvalifikované, informačně vzdělané a flexibilní pracovní síly v podobě absolventů FP, která následně přispěje k vysoké a stabilní úrovni zaměstnanosti v ČR a to při respektování principů udržitelného rozvoje.

Český abstrakt

V návaznosti na změny a reformy v terciárním sektoru projekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 vychází ze Společné deklarace o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství ze Sorbonnské deklarace a z Boloňské deklarace o vytvoření Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management v oborech Řízení a ekonomika podniku a Podnikové finance a obchod (v prezenční, v kombinované formě studia, v programu celoživotního vzdělávání). V rámci řešení projektu jsou využívány multimediální výukové materiály, e-learning, apod. Výsledky projektu by měly přinést inovaci kvalitativního vývoje studijního programu Ekonomika a management po obsahové i formální stránce, včetně modulového uspořádání, zkvalitnění vzdělávací osnovy,, zvýšení aktivní účasti studentů na vzdělávání a vytváření aktivizačních forem a postupů, schopnost pracovat s informačními zdroji, dovednost komunikovat, prezentovat a využít dosažené znalosti při zpracovávání diplomových prací, zvýšení úrovně odborné připravenosti vysokoškolských pedagogů, apod.. Smyslem projektu je přispět ke vzdělávání a výchově vysoce kvalifikované, informačně vzdělané a flexibilní pracovní síly v podobě absolventů FP, která následně přispěje k vysoké a stabilní úrovni zaměstnanosti v ČR a to při respektování principů udržitelného rozvoje.

Klíčová slova

kompetence manažerů ,kreditní systém,studijní zátěž

Vydáno

14.09.2007

Nakladatel

VUT v Brně, FP

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3482-0

Kniha

FESTIVE SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF 15 TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISCHMENT OF FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

15

Strany do

21

Strany počet

6

BibTex


@inproceedings{BUT25884,
 author="Alena {Kocmanová} and Petr {Němeček} and Iveta {Šimberová}",
 title="ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A ZVYŠOVÁNÍ KOMPETENCE MANAŽERŮ V RÁMCI MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU EKONOMIKA A MANAGEMENT NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ",
 annote="V návaznosti na změny a reformy v terciárním sektoru projekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 vychází ze Společné deklarace o harmonizaci výstavby Evropského systému vysokého školství ze Sorbonnské deklarace a z Boloňské deklarace o vytvoření
Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání do roku 2010. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management v oborech Řízení a ekonomika podniku a Podnikové finance a obchod (v prezenční, v kombinované formě studia, v programu celoživotního vzdělávání). V rámci řešení projektu jsou využívány multimediální výukové materiály, e-learning, apod. Výsledky projektu by měly přinést inovaci kvalitativního vývoje studijního programu Ekonomika a management po obsahové i formální stránce, včetně modulového uspořádání,
zkvalitnění vzdělávací osnovy,, zvýšení aktivní účasti studentů na vzdělávání a vytváření aktivizačních forem a postupů, schopnost pracovat s informačními zdroji, dovednost komunikovat, prezentovat a využít dosažené znalosti při zpracovávání diplomových prací, zvýšení úrovně odborné připravenosti vysokoškolských pedagogů, apod.. Smyslem projektu je přispět ke vzdělávání a výchově vysoce kvalifikované, informačně vzdělané a flexibilní pracovní síly v podobě absolventů FP, která následně přispěje k vysoké a stabilní úrovni zaměstnanosti v ČR a to při respektování principů udržitelného rozvoje.",
 address="VUT v Brně, FP",
 booktitle="FESTIVE SCIENTIFIC CONFERENCE ON THE OCCASION OF 15 TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISCHMENT OF FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY",
 chapter="25884",
 edition="1",
 institution="VUT v Brně, FP",
 year="2007",
 month="september",
 pages="15--21",
 publisher="VUT v Brně, FP",
 type="conference paper"
}