Detail publikace

Šíření indentačních trhlin v silně vázaných laminátech na bázi Al2O3/ZrO2.

HADRABA, H. CHLUP, Z. MACA, K. BERMEJO, R.

Originální název

Šíření indentačních trhlin v silně vázaných laminátech na bázi Al2O3/ZrO2.

Český název

Šíření indentačních trhlin v silně vázaných laminátech na bázi Al2O3/ZrO2.

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Byly připraveny vrstevnaté keramické kompozity na bázi jednosložkových vrstev Al2O3 a ZrO2 metodou elektroforetické depozice a na bázi směsných vrstev Al2O3 + ZrO2 metodou suspenzního lití. Lamináty dosahovaly vysokých relativních hustot. Rozhraní vrstev v laminátech obsahovaly velmi nízký obsah strukturních defektů. Lamináty tak vykazovaly vlastnosti kompozitů s pevně vázanými vrstvami. Podle provedených výpočtů obsahovaly vrstvy v laminátech různé velikosti zbytkových pnutí. Ve vrstvách Al2O3 (resp. AmZ) byla vypočtená zbytková tlaková napětí o velikosti od 160 do 845 MPa, ve vrstvách ZrO2 (resp. AtZ) byla vypočtená zbytková tahová napětí o velikosti od 60 do 490 MPa. Šíření trhlin přes rozhraní vrstev bylo studováno pomocí indentačních trhlin. Bylo zjištěno, že trhlina, která byla iniciována ve vrstvě obsahující tlaková napětí se po přechodu do vrstvy obsahující tahová napětí odklonila směrem od rozhraní vrstev. Naproti tomu trhlina, která byla iniciována ve vrstvě obsahující tahová napětí se po přechodu do vrstvy obsahující tlaková napětí odklonila směrem k rozhraní vrstev. Bylo zjištěno, že velikost změny šíření trhliny vzhledem k rozhraní vrstev závisela na velikosti úhlu dopadu trhliny na rozhraní. Maximum tohoto odklonu činilo 15deg pro jednosložkové lamináty typu A/Z při úhlu dopadu kolem 45deg. Pro směsné lamináty typu AmZ/AtZ činilo maximum odklonu trhliny 20deg pro úhel dopadu kolem 32,5deg. Vliv velikosti residuálních napětí na změnu směru šíření indentačních trhlin nebyl pozorován. Z toho lze usuzovat, že převládající vliv na odklon směru šíření indentačních trhlin měly elastických charakteristik jednotlivých vrstev.

Český abstrakt

Byly připraveny vrstevnaté keramické kompozity na bázi jednosložkových vrstev Al2O3 a ZrO2 metodou elektroforetické depozice a na bázi směsných vrstev Al2O3 + ZrO2 metodou suspenzního lití. Lamináty dosahovaly vysokých relativních hustot. Rozhraní vrstev v laminátech obsahovaly velmi nízký obsah strukturních defektů. Lamináty tak vykazovaly vlastnosti kompozitů s pevně vázanými vrstvami. Podle provedených výpočtů obsahovaly vrstvy v laminátech různé velikosti zbytkových pnutí. Ve vrstvách Al2O3 (resp. AmZ) byla vypočtená zbytková tlaková napětí o velikosti od 160 do 845 MPa, ve vrstvách ZrO2 (resp. AtZ) byla vypočtená zbytková tahová napětí o velikosti od 60 do 490 MPa. Šíření trhlin přes rozhraní vrstev bylo studováno pomocí indentačních trhlin. Bylo zjištěno, že trhlina, která byla iniciována ve vrstvě obsahující tlaková napětí se po přechodu do vrstvy obsahující tahová napětí odklonila směrem od rozhraní vrstev. Naproti tomu trhlina, která byla iniciována ve vrstvě obsahující tahová napětí se po přechodu do vrstvy obsahující tlaková napětí odklonila směrem k rozhraní vrstev. Bylo zjištěno, že velikost změny šíření trhliny vzhledem k rozhraní vrstev závisela na velikosti úhlu dopadu trhliny na rozhraní. Maximum tohoto odklonu činilo 15deg pro jednosložkové lamináty typu A/Z při úhlu dopadu kolem 45deg. Pro směsné lamináty typu AmZ/AtZ činilo maximum odklonu trhliny 20deg pro úhel dopadu kolem 32,5deg. Vliv velikosti residuálních napětí na změnu směru šíření indentačních trhlin nebyl pozorován. Z toho lze usuzovat, že převládající vliv na odklon směru šíření indentačních trhlin měly elastických charakteristik jednotlivých vrstev.

Klíčová slova

Al2O3, ZrO2, keramické kompozity, šíření trhlin

Rok RIV

2007

Vydáno

01.01.2007

Nakladatel

ÚFM Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-254-0725-7

Kniha

Porušování a design materiálu

Strany od

219

Strany do

230

Strany počet

12

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT25805,
 author="Hynek {Hadraba} and Zdeněk {Chlup} and Karel {Maca} and Raul {Bermejo}",
 title="Šíření indentačních trhlin v silně vázaných laminátech na bázi Al2O3/ZrO2.",
 annote="Byly připraveny vrstevnaté keramické kompozity na bázi jednosložkových vrstev Al2O3 a ZrO2 metodou elektroforetické depozice a na bázi směsných vrstev Al2O3 + ZrO2 metodou suspenzního lití. Lamináty dosahovaly vysokých relativních hustot. Rozhraní vrstev v laminátech obsahovaly velmi nízký obsah strukturních defektů. Lamináty tak vykazovaly vlastnosti kompozitů s pevně vázanými vrstvami.
Podle provedených výpočtů obsahovaly vrstvy v laminátech různé velikosti zbytkových pnutí. Ve vrstvách Al2O3 (resp. AmZ) byla vypočtená zbytková tlaková napětí o velikosti od 160 do 845 MPa, ve vrstvách ZrO2 (resp. AtZ) byla vypočtená zbytková tahová napětí o velikosti od 60 do 490 MPa.
Šíření trhlin přes rozhraní vrstev bylo studováno pomocí indentačních trhlin. Bylo zjištěno, že trhlina, která byla iniciována ve vrstvě obsahující tlaková napětí se po přechodu do vrstvy obsahující tahová napětí odklonila směrem od rozhraní vrstev. Naproti tomu trhlina, která byla iniciována ve vrstvě obsahující tahová napětí se po přechodu do vrstvy obsahující tlaková napětí odklonila směrem k rozhraní vrstev. Bylo zjištěno, že velikost změny šíření trhliny vzhledem k rozhraní vrstev závisela na velikosti úhlu dopadu trhliny na rozhraní. Maximum tohoto odklonu činilo 15deg pro jednosložkové lamináty typu A/Z při úhlu dopadu kolem 45deg. Pro směsné lamináty typu AmZ/AtZ činilo maximum odklonu trhliny 20deg pro úhel dopadu kolem 32,5deg. Vliv velikosti residuálních napětí na změnu směru šíření indentačních trhlin nebyl pozorován. Z toho lze usuzovat, že převládající vliv na odklon směru šíření indentačních trhlin měly elastických charakteristik jednotlivých vrstev.
",
 address="ÚFM Brno",
 booktitle="Porušování a design materiálu",
 chapter="25805",
 institution="ÚFM Brno",
 year="2007",
 month="january",
 pages="219--230",
 publisher="ÚFM Brno",
 type="conference paper"
}