Detail publikace

Vývoj a vybrané aplikace aparatur pro laserovou spektroskopii na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

J. Novotný, J. Kaiser, R. Malina, D. Procházka, M. Liška, K. Novotný, M. Galiová, A. Hrdlička

Originální název

Vývoj a vybrané aplikace aparatur pro laserovou spektroskopii na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

Český název

Vývoj a vybrané aplikace aparatur pro laserovou spektroskopii na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Metody laserové spektroskopie patří mezi moderní techniky materiálové analýzy. LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) využívá záření plazmatu vybuzeného na povrchu vzorku fokusovaným laserovým pulzem o vysoké intenzitě (řádově až GW/cm2). Toto záření je podrobeno spektroskopické analýze, z níž lze určit jak chemické složení vzorku tak po kalibraci i obsahy jednotlivých prvků. Mezi přednosti této metody patří relativní nedestruktivnost, výsledky dostupné téměř v reálném čase a schopnost analyzovat vzorky jakéhokoli tvaru či skupenství - což jsou vlastnosti velice vhodné např. pro mimolaboratorní analýzu. V příspěvku bude diskutován vývoj LIBS aparatur na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.

Český abstrakt

Metody laserové spektroskopie patří mezi moderní techniky materiálové analýzy. LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) využívá záření plazmatu vybuzeného na povrchu vzorku fokusovaným laserovým pulzem o vysoké intenzitě (řádově až GW/cm2). Toto záření je podrobeno spektroskopické analýze, z níž lze určit jak chemické složení vzorku tak po kalibraci i obsahy jednotlivých prvků. Mezi přednosti této metody patří relativní nedestruktivnost, výsledky dostupné téměř v reálném čase a schopnost analyzovat vzorky jakéhokoli tvaru či skupenství - což jsou vlastnosti velice vhodné např. pro mimolaboratorní analýzu. V příspěvku bude diskutován vývoj LIBS aparatur na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.

Rok RIV

2010

Vydáno

31.05.2010

ISBN

978-80-7395-282-2

Kniha

Sborník 14. Česko-Slovenské Spektroskopické Konference

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

A2

Strany do

A2

Strany počet

1

Dokumenty

BibTex


@inproceedings{BUT25795,
 author="Jan {Novotný} and Jozef {Kaiser} and Radomír {Malina} and David {Prochazka} and Miroslav {Liška} and Michaela {Vašinová Galiová}",
 title="Vývoj a vybrané aplikace aparatur pro laserovou spektroskopii na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně",
 annote="Metody laserové spektroskopie patří mezi moderní techniky materiálové analýzy. LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) využívá záření plazmatu vybuzeného na povrchu vzorku fokusovaným laserovým pulzem o vysoké intenzitě (řádově až GW/cm2). Toto záření je podrobeno spektroskopické analýze, z níž lze určit jak chemické složení vzorku tak po kalibraci i obsahy jednotlivých prvků. Mezi přednosti této metody patří relativní nedestruktivnost, výsledky dostupné téměř v reálném čase a schopnost analyzovat vzorky jakéhokoli tvaru či skupenství - což jsou vlastnosti velice vhodné např. pro mimolaboratorní analýzu. V příspěvku bude diskutován vývoj LIBS aparatur na Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně.",
 booktitle="Sborník 14. Česko-Slovenské Spektroskopické Konference",
 chapter="25795",
 edition="1",
 howpublished="print",
 year="2010",
 month="may",
 pages="A2--A2",
 type="conference paper"
}