Detail publikace

Verifikace a interpretace skutečného chování velkých mostních konstrukcí s využitím výsledků geodetických měření.

BUREŠ, J., SLÁMA, J., SLAVATA, J.

Originální název

Verifikace a interpretace skutečného chování velkých mostních konstrukcí s využitím výsledků geodetických měření.

Český název

Verifikace a interpretace skutečného chování velkých mostních konstrukcí s využitím výsledků geodetických měření.

Anglický název

Verification and interpretation of the real behavior of large bridge constructions using the results of geodetic measurements.

Typ

článek ve sborníku

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Soucasné metody navrhování stavebních konstrukcí s využitím propracovaných algoritmu a jejich aplikací na modelech dávají možnosti optimálního dimenzování. Optimálne dimenzované stavební konstrukce vyžadují, aby pri jejich realizaci byly dusledne dodrženy všechny technologické postupy výstavby a konstrukce byla realizována s vysokou geometrickou presností. Soucasné vyspelé stavební technologie v kombinaci s presnými geodetickými mereními umožnují realizovat geometrické parametry stavebních konstrukcí až s milimetrovou presností. Na stavební konstrukci pusobí pri realizaci v konkrétním prostredí vnejší podmínky, zpravidla extrémní (vliv oslunení, zmena teploty, zmena vlhkosti, apod.), které stavební konstrukci ovlivnují, což se projevuje i zmenou jejich geometrických parametru. Skutecné zmeny geometrie stavebních konstrukcí (deformace geometrických parametru) jsou meritelné geodetickými metodami a porovnatelné s vypoctenými hodnotami na modelu. Využitím hodnot skutecných deformaci v daných podmínkách je možné zpresnit model skutecného chování stavební konstrukce a tím zvýšit úspešnost její správné realizace v kontextu garancí jakosti. Predmetem príspevku je verifikace skutecného chování velkých mostních konstrukcí pri vybraných technologických procesech výstavby s využitím výsledku geodetických merení.

Český abstrakt

Soucasné metody navrhování stavebních konstrukcí s využitím propracovaných algoritmu a jejich aplikací na modelech dávají možnosti optimálního dimenzování. Optimálne dimenzované stavební konstrukce vyžadují, aby pri jejich realizaci byly dusledne dodrženy všechny technologické postupy výstavby a konstrukce byla realizována s vysokou geometrickou presností. Soucasné vyspelé stavební technologie v kombinaci s presnými geodetickými mereními umožnují realizovat geometrické parametry stavebních konstrukcí až s milimetrovou presností. Na stavební konstrukci pusobí pri realizaci v konkrétním prostredí vnejší podmínky, zpravidla extrémní (vliv oslunení, zmena teploty, zmena vlhkosti, apod.), které stavební konstrukci ovlivnují, což se projevuje i zmenou jejich geometrických parametru. Skutecné zmeny geometrie stavebních konstrukcí (deformace geometrických parametru) jsou meritelné geodetickými metodami a porovnatelné s vypoctenými hodnotami na modelu. Využitím hodnot skutecných deformaci v daných podmínkách je možné zpresnit model skutecného chování stavební konstrukce a tím zvýšit úspešnost její správné realizace v kontextu garancí jakosti. Predmetem príspevku je verifikace skutecného chování velkých mostních konstrukcí pri vybraných technologických procesech výstavby s využitím výsledku geodetických merení.

Anglický abstrakt

Contemporary designing methods of civil engineering constructions using the sophisticated algorithms and their applications on models give chance of optimal dimensioning. Optimally dimensioned constructions call for meeting of all the respective technological procedures with high geometric accuracy. Advanced technologies of construction together with precise geodetic measurements enable the realization of the geometric parameters of constructions with millimetre accuracies. An engineering construction is exposed to external (often extreme) conditions during realisation - e.g. insolation, changes of temperature and humidity and others, which also cause changes of its geometric parameters. Real changes in geometry of engineering constructions (deformations of the geometric parameters) can be detected by geodetic measuring methods and compared with theoretical model values. Utilization of the real deformation values in actual conditions brings the possibility to improve the model of the construction real behavior, and therefore to increase the case load of its correct realization in context of quality assurance. Subject of the contribution is verification of the real behavior of large bridge constructions with selected technological precedures using the results of geodetic measurements.

Klíčová slova

inženýrská geodézie, mosty, verifikace, měření

Rok RIV

2007

Vydáno

25.10.2007

Nakladatel

CERM, s.r.o. Brno

Místo

Brno

ISBN

978-80-7204-543-3

Kniha

EXPERIMENT'07

Edice

1

Číslo edice

1

Strany od

43

Strany do

52

Strany počet

10

BibTex


@inproceedings{BUT25488,
 author="Jiří {Bureš}",
 title="Verifikace a interpretace skutečného chování velkých mostních konstrukcí s využitím výsledků geodetických měření.",
 annote="Soucasné metody navrhování stavebních konstrukcí s využitím propracovaných algoritmu a jejich aplikací na modelech dávají možnosti optimálního dimenzování. Optimálne dimenzované stavební konstrukce vyžadují, aby pri jejich realizaci byly dusledne dodrženy všechny technologické postupy výstavby a konstrukce byla realizována s vysokou geometrickou presností. Soucasné vyspelé stavební technologie v kombinaci s presnými geodetickými mereními umožnují realizovat geometrické parametry stavebních konstrukcí až s milimetrovou presností. Na stavební konstrukci pusobí pri realizaci v konkrétním prostredí vnejší podmínky, zpravidla extrémní (vliv oslunení, zmena teploty, zmena vlhkosti, apod.), které stavební konstrukci ovlivnují, což se projevuje i zmenou jejich geometrických parametru. Skutecné zmeny geometrie stavebních konstrukcí (deformace geometrických parametru) jsou meritelné geodetickými metodami a porovnatelné s vypoctenými hodnotami na modelu. Využitím hodnot skutecných deformaci v daných podmínkách je možné zpresnit model skutecného chování stavební konstrukce a tím zvýšit úspešnost její správné realizace v kontextu garancí jakosti. Predmetem príspevku je verifikace skutecného chování velkých mostních konstrukcí pri vybraných technologických procesech výstavby s využitím výsledku geodetických merení.",
 address="CERM, s.r.o. Brno",
 booktitle="EXPERIMENT'07",
 chapter="25488",
 edition="1",
 institution="CERM, s.r.o. Brno",
 year="2007",
 month="october",
 pages="43--52",
 publisher="CERM, s.r.o. Brno",
 type="conference paper"
}